Pašijový cyklus Hanse Hesseho v Roudnici

27. prosinec 2010

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem se rozhodla završit letošní jubilejní rok, v němž si připomíná sté výročí svého založení, velkolepou výstavou souboru dvanácti deskových maleb Pašijového cyklu z roudnického chrámu Narození Panny Marie od saského malíře Hanse Hesseho z roku 1552.

Galerie zároveň touto výstavou završuje volnou výstavní řadu „Genius loci“, věnovanou umění roudnického regionu. Součástí výstavy je i prezentace náročných restaurátorských prací, které na deskách pašijového cyklu probíhaly v letech 2006 až 2009. K výstavě vychází česko-německý katalog s barevnými reprodukcemi a s úvodním textem předního odborníka na středověké umění v Čechách – profesora Jana Royta z Ústavu křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. A právě profesora Jana Royta se na osobnost saského malíře Hanse Hesseho a jeho Pašijový cyklus zeptal náš kolega Karel Oujezdský.

Logo

Výstavu „Hans Hesse / Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem“ můžete v roudnické Galerii moderního umění navštívit do 6. února. Stejnou dobu je zde k vidění výstavní projekt Mariany Alasseur na téma „Říp“. Obě výstavy probíhají v rámci volného cyklu „Genius loci“, který se součástí oslav 100. výročí založení roudnické galerie.

Spustit audio