Pařížské jaro surrealistické i jiné

25. duben 2002

Předjarní Paříž nabízí množství pozoruhodných výstav, jimž zcela samozřejmě kraluje velká expozice Surrealistická revoluce v Centre Pompidou, jež potrvá do 24. června.

Jde o velkorysou retrospektivu surrealistického umění, která divákům nabízí mimořádnou příležitost zhlédnout zhruba 600 mistrovských děl "apoštolů" surrealismu a zároveň velikánů moderního umění, jakými jsou Dalí, De Chrico, Ernst, Magritte, Miró, Duchamp, Picasso či Tanguy. Součástí výstavní koncepce jsou i ukázky surrealistického vlivu na poezii, fotografii či film, včetně videoprojekce nejznámějšího surrealistického snímku Andaluský pes Louise Buňuela.

René Magritte, obraz z roku 1935

Kromě této výstavy nabízí Centre Pompidou i výstavy další: do 29. dubna lze ve 4. patře zhlédnout kurátorsky velice zajímavou konfrontaci rostlinných motivů v kresbách Henryho Mattise a Ellswortha Kellyho, jakož i silně sofistikované videoartové a internetové instalace či záznamy performancí a akcí Jochena Gerze z let 1969 až 2002, pracující prostřednictvím elektronických médií s interaktivními konfrontacemi reality a obrazu.

Zajímavá výstava se však skrývá i na místech spojovaných tradičně s dějinami přírodních věd, totiž v muzejním komplexu pařížské Botanické zahrady - Jardin des Plantes. V prostorách Galerie de Mineralogie - Géologie nalezneme kolekci akvatint Pabla Picassa s motivy zvířat, vzniklou v roce 1936 na objednávku známého obchodníka s uměním Ambroise Vollarda. Tyto akvatinty sloužily jako ilustrace k novému vydání jednoho ze základních přírodovědných děl 18. století, Buffonovy Histoire naturelle. Picassova jen mírně stylizovaná zvířata, někdy však s přesahem k výrazně kresebné zkratkovitosti, vyjadřují spíše než přísnou objektivitu vědecké kresby "charakter" příslušného zvířecího druhu, nazřený jak skrze autorovu pozorovatelskou erudici, tak skrze jeho inspirovanost přírodními motivy čínské tušové malby. Picassovo "bestiárium" se navíc vyznačuje schopností typickou pro všestrannost geniálních talentů - cele přizpůsobit vlastní originální kompozici zadanému formátu, v tomto případě knižní stránce.

Botanická zahrada v Paříži

Pařížské výstavní jaro nabízí pochopitelně mnohem více podnětů, než jsem byl schopen vstřebat. Rád bych se však zmínil ještě o jednom, jakkoli souvisejícím s výtvarným uměním pouze vynalézavou a didakticky dokonale funkční instalací exponátů. Jde o dlouhodobou monumentální (6000 metrů čtverečních!) expozici Objevy evoluce, nacházející se v prostorách Grande galerie de l'évolution, jež je součástí komplexu Muzea dějin přírody. S pomocí těch nejaktuálnějších elektronicko-intermediálních poznávacích prostředků - včetně virtuální reality a holografie - se návštěvník, zdánlivě ztracený v nekonečnu možností, jak "pracovat" s exponáty a jim příslušnými informacemi, může nakonec nalézt v pevném bodě náhlého nazření a pochopení cest, jimiž přichází ze své "živočišné" minulosti a kterými je naopak nasměrován do ekologicky zodpovědné, humánní budoucnosti.

autor: Jaroslav Vanča
Spustit audio