Papoušek na motocyklu: Exotismus a domov

Vítězslav Nezval: Básně noci
Vítězslav Nezval: Básně noci

Kateřina Piorecká a Martin Lukáš hovoří o jednotlivých tématech a pojmech charakterizujících literární modernu první poloviny 20. století, což dokládají ukázky z dobové prózy, poezie i manifestů. Připravila Milena M. Marešová.