Ovce pomáhají zkoumat neurodegenerativní onemocnění

10. leden 2014

Ovce nejsou zdaleka tak hloupé, jak bychom se mohli domnívat – a proto mohou vědcům pomáhat i při výzkumu poruch v činnosti mozku a neurodegenerativních chorob.

Výzkum dosud neléčitelných lidských nemocí, včetně takových neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova, Parkinsonova nebo Huntingtonova choroba, sledování postupného rozvoje příznaků a hledání účinné a bezpečné léčby si dnes lze jen obtížně představit bez předchozích studií zvířat.

K tomu vědci potřebují nikoliv běžná laboratorní zvířata, ale tzv. biomedicínské modely, tedy takové, které jsou blízké člověku. Profesorka Jenny Morton z Cambridgeské univerzity ve Velké Británii studuje Huntingtonovu chorobu u ovcí. Cílem je poznat biologickou podstatu nemoci.

autor: Jana Olivová
Spustit audio