Otevřený dopis Iniciativy „Za novou Prahu“

7. leden 2011

Ve čtvrtek 6. ledna v 9 hodin ráno předložila nově vzniklá Iniciativa „Za novou Prahu“, tvořená zástupci odborné veřejnosti – architekty, urbanisty, vědci a publicisty, primátorovi hlavního města Prahy Bohuslavu Svobodovi a všem pražským zastupitelům otevřený dopis upozorňující na nutnost systémových změn při řešení rozvoje Prahy.

V jeho úvodu se píše: „Dosavadní rozvoj Prahy je navzdory všem proklamacím veden převázně krátkodobými a individuálními zájmy části politické reprezentace města. Nejasnosti týkající se přípravy nového územního plánu, vypisování developerských i architektonických soutěží a především o změnách využití velkých rozvojových území v nedávné minulosti jsou toho dostatečným důkazem.

Mnohá rozhodnutí se ani nikdo nepokusil obhájit, natož srozumitelně vysvětlit. Absence jasně a srozumitelně stanovených pravidel vytváří u Pražanů pocit, že je možné vše a zároveň nic. Tušený či skutečný klientelismus a možné korupční jednání pak vede k letargii a nedůvěře či dokonce principielnímu odporu občanů vůči záměrům rozvoje města. Výsledkem je namísto moderního a pulsujícího města nezdravý organismus, město nepříliš přátelské pro své obyvatele. Jsme přesvědčeni, že tuto atmosféruje nutné co nejdříve změnit.“ Tolik citát. Na to, o co Iniciativa „Za novou Prahu“ především usiluje, se Karel Oujezdský včera na tiskové konferenci v pražské Galerii Jaroslava Fragnera zeptal jejího ředitele a jednoho z iniciátorů Iniciativy – Dana Merty.

V příspěvku uslyšíte i některé další signatáře otevřeného dopisu: architekty a vysokoškolské pedagogy Miroslava Masáka, Alenu Šrámkovou a Adama Gebriana, dále pak historika umění a jednatele Klubu Za starou Prahu Richarda Biegela.Důvod, proč se k Iniciativě nepřipojil, objasňuje architekt Josef Pleskot.

Spustit audio