Osudy Vlasty Winkelhöferové

14. březen 2016

Rozhlasové vzpomínky české japanistky, překladatelky, autorky.

Poslouchejte na Vltavě od 14. března 2016 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a literatura.


Rozhlasové vzpomínky vůbec první překladatelky výrazného moderního japonského spisovatele Kóbó Abeho a řady dalších japonských autorů, nositelky Řádu vycházejícího slunce Vlasty Winkelhöferové, rozené Vojáčkové.

03452165.jpeg

Dětství prožité za války ji přinutilo nedobrovolně dospět. I malá křehká dívka s tak drobnýma ručkama, že na klaviatuře „neobsáhla septimu, natož oktávu“, byla postavena před situace, v nichž se musela zachovat jako zralá žena. Mezi ty nejtraumatičtější patřilo zatčení tatínka gestapem. Oporu nacházela nejen v pevně semknuté rodině, ale i ve svém vlídném učiteli a odvážném odbojáři Janu Zelenkovi-Hajském, a nepochybně i ve skautingu. „Myslím, že morální a etické zásady, které hlásal, se mi staly plnohodnotnou náhradou za jakékoli náboženství a poctivě jsem se snažila v jejich duchu dostát ideálu čestného člověka.“

Vlasta Winkelhöferová objevovala největší poklady v bratrově i otcově knihovně, zejména cestopisy a dobrodružné romány. Zvlášť ji fascinovaly časopisy Travel in Japan. Ukázalo se, že rozhodnutí studovat vzdálený jazyk a kulturu je volba osudová. Jedním ze tří studentů teprve tři roky existujícího oboru byl totiž i budoucí manžel Jan Winkelhöfer, po listopadu 1989 velvyslanec v Japonsku a na Filipínách. Dnešní studenti, rozmazlení internetem a dalšími technickými pomocníky, by si asi ztěží dovedli představit studium v padesátých letech bez kvalitních slovníků, možnosti vycestovat i mluvit s rodilými mluvčími.

03505773.jpeg

Přestože Vlasta Winkelhöferová nakonec do Japonska vycestovala třikrát a, jak píše v úvodu knihy Mingei, lidové umění a řemeslo v Japonsku, za mimořádnou přízeň osudu považuje to, že mohla Japonsko zastihnout v době, kdy staré zvyky, tradice a lidová řemesla byly ještě samozřejmou součástí japonského života, její napínavé vyprávění se stále stáčí k domovu, do Československa poničeného nacismem i komunismem a její značné profesní úspěchy ustupují do pozadí.


Připravila: Ivana MyškováTechnická spolupráce: Petr Janečka

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a literatura

autor: Ivana Myšková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.