OSUDY - Petr Vopěnka

00239590.jpeg

Prof. Petr Vopěnka je náš jediný vskutku světový matematik. V 60. letech objevil způsob jak vytvořit největší číslo vůbec, větší než nekonečno. Dodnes nese název Vopěnkův princip a je v odborné literatuře stále citován. Přesto, že byl už v roce 1968 jednomyslně navržen vědeckou radou UK na jmenování profesorem, stalo se tak až v roce 1990. Jeho matematicko-filozofické semináře byly v 70. a 80.letech proslulé. Byl naším prvním polistopadovým ministrem školství. Dnes se věnuje převážně vývoji matematických ideí v širokém kontextu myšlenkového vývoje lidstva.