Osudy Josefa Kouteckého. Vyprávění lékaře, vědce, obdivovatele Prahy a umění

1. červenec 2019

 Josef Koutecký mluví o zakládání a budování oboru dětské onkologie i o jeho cestě od beznaděje, kdy zpočátku umíraly téměř všechny děti nemocné rakovinou, až k současnosti, kdy jich lékaři převážnou většinu vyléčí.

osudyJosef Koutecký, byl přednostou kliniky v motolské nemocnici a také děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Za svůj život vyléčil tisíce dětských pacientů, získal řadu nejvýznamnějších ocenění a byl také literárně činný.

Připravila: Jana Olivová
Pořad byl natočen ve spolupráci s Učenou společností, jíž je prof. Koutecký zakládajícím členem.

Život s medicínou, uměním a vědou Jen málo lidí o sobě asi může říci, že prožili tak bohatý život naplněný nejen smysluplnou prací, ale i láskou k lidem, zvířatům i umění, jako prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (31. srpna 1930 Praha – 5. července 2019).

Jeho životním krédem se stala povinnost a radost dávat, rozdávat se – ale stejně s tím právo brát, tedy radovat se ze všech krás světa.I když jako dítě chtěl být sedlákem a později učitelem, nakonec zvítězila touha stát se lékařem. Už během studií na gymnáziu ho uchvátila biologie. V září 1949 složil přijímací zkoušky na lékařskou fakultu v Praze, kde studoval s obrovským zápalem. Chtěl se věnovat dětskému lékařství, což se mu podařilo v květnu 1957, kdy nastoupil na kliniku dětské chirurgie v Praze na Karlově. Po několika letech tam zjistil, že se u nás vůbec neprovozuje obor dětské onkologie, a začal se proto problematice léčby nádorů u dětí cíleně věnovat. Obor, který u nás do té doby neexistoval, začínal budovat doslova od nuly: tehdy umíralo 97 % všech onkologicky nemocných dětí.

Josef Koutecký přednášel o dětské onkologii, publikoval – a tento obor se začal dostávat do povědomí odborníků. V roce 1974 se stal vedoucím nově zřízené autonomní stanice dětské onkologie při klinice dětské chirurgie v Praze na Karlově. V roce 1978, kdy se tato klinika i s onkologickou stanicí přestěhovala do Motola, bylo vytvořeno samostatné oddělení dětské onkologie. Oddělení se rozrůstalo a za dalších pět let se z něho stala klinika a Josef Koutecký jejím přednostou.

V léčbě nádorových onemocnění se objevovaly první úspěchy i díky tomu, že J. Koutecký začal zavádět v tomto oboru chemoterapii, poukazovat na multidisciplinární a interdisciplinární charakter tohoto oboru z hlediska diagnostiky i léčby, ale současně se snažil věnovat velkou péči také psychologickým aspektům terapie. I díky jeho nezměrnému úsilí tento obor nakonec dosáhl výsledků téměř zázračných: v současné době je léčba úspěšná u 83 % onkologicky nemocných dětí a mladistvých.

Stejný důraz jako na léčení však Josef Koutecký kladl na akademickou činnost a výuku mediků. Byl děkanem lékařské fakulty UK v Praze, prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější vztahy, budoval teoretické ústavy a obory dětského lékařství na fakultě. Stal se též zakládajícím členem Učené společnosti ČR a v letech 1998-2002 byl jejím předsedou. Medicína je podle jeho slov obtížná proto, že lékaři neustále pracují s lidmi, kteří cítí bolest, strach, utrpení a úzkost o sebe nebo své blízké – a lékař se s tím musí vyrovnat. V tom mu byla vždy velikou oporou především rodina – manželka a tři děti – a v nemenší míře i víra, ale také hudba a výtvarné umění. Byl členem Rady Národního divadla, Nadace Národní galerie, Správní rady Akademie výtvarných umění, Nadace Českého svazu výtvarných umělců grafiků atd., zahajoval řadu výstav, křtil mnoho desek a knih.

autor: Jana Olivová
Spustit audio