OSUDY - Jarosław Iwaszkiewicz: Fryderyk Chopin

17. květen 2010

V cyklu Osudy uvádíme četbu na pokračování z životopisného románu polského spisovatele. Z překladu Jaroslava Simonidese připravila Marie Valtrová. V režii Vladimíra Gromova účinkuje Lukáš Hlavica. Premiéru četby z knihy Jaroslawa Iwaskiewicze vysíláme u příležitosti veletrhu Svět knihy zároveň také v rámci oslav Chopinovského roku.

Polský prozaik, básník a překladatel Jarosław Leon Iwaszkiewicz (narozen 20.2. 1894 v Kalniku nedaleko Kyjeva – zemřel 2.3. 1980 ve Varšavě) byl spolutvůrcem básnické skupiny Skamander, spolupracovník Wiadomości Literackich a dlouholetý šéfredaktor časopisu Twórczość. Osobnost Frederyka Chopina přitahovala Jarosława Iwaskiewicze po mnoho let. Už před válkou se zabýval studiem jeho korespondence a v předvečer války vydal poprvé útlou Chopinovu biografii. Zároveň také napsal divadelní hru Léto v Nohant, jejímž námětem je Chopinův vztah k Solange, dceři George Sandové. Četba na pokračování z knihy Frederyk Chopin z překladu Jaroslava Simonidese vychází z třetího autorova zpracování skladatelova životopisu z roku 1955. Iwaszkiewicz toto své dílo charakterizuje: „Má nová, celkem třetí kniha o Chopinovi nedělá si nároky na vědeckost. Podávám v ní čtenáři literární formou to, co o Chopinovi vím, i to, čeho se domýšlím. Chtěl jsem čtenáři znova připomenout nevšední povahové rysy tohoto člověka a zároveň se zamyslit na osudy jeho díla. Přiznám se, že nikoliv nejemnší lákadlem k napsání této knihy byla trouha prodlévat v Chopinově atmésféře, touha hovořit s ním i touha odpovídat na potázky, které klade.”

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.