Osudy – Bohuslav Andrš: Česká Alexandrovka (10 dílů)

11. únor 2011

Autor není ani profesionální dokumentarista, ani historik, tím méně literát. Nicméně se rozhodl s nečekanou otevřeností, poctivostí k sobě i ostatním sepsat vzpomínky na pohnuté etapy svého života i života celé rodiny. Příběh začíná odchodem českých evangelíků za náboženskou svobodou a končí návratem do Čech na konci 2. světové války, Pražským jarem a opětovnou konfrontací se sovětskými tanky.

Předkové Bohuslava Andrše kdysi dávno odešli z Čech coby pobělohorští náboženští exulanti pod ochranu ruských šlechtických rodin. Jejich potomci doufali na počátku dvacátého století najít na žírné Ukrajině svoji zemi zaslíbenou, kde by mohli v klidu žít, pracovat a vychovávat děti podle svého přesvědčení. Alexandrovka zažila občanskou válku, hladomor, stalinský teror. Bohuslav Andrš jako voják Rudé armády došel do vlasti svých prapředků. V roce 1968 byl znovu svědkem příjezdu sovětských tanků, které ukončily slibné Pražské jaro.

Ironií osudu se pak zdá zakončení vzpomínek, kdy autorův německý vnuk odmítne nastoupit vojenskou službu v Bundeswehru s poukazem na to, že v poslední válce stáli jeho dědové proti sobě se zbraní v ruce.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.