Osudy – Bohumila Grögerová: Klikyháky paměti, 5 částí

5. srpen 2011

Rozhlasové Osudy jsou četbou z knižního rozhovoru Klikyháky paměti, který Bohumila Grögerová vedla s Radimem Kopáčem. Úvodní pasáže uslyší posluchači jejím vlastním hlasem, pokračuje se v herecké interpretaci Jany Štěpánkové. Bohumila Grögerová život i dobu a její kulturní a myšlenkový pohyb zaznamenává po celý svůj tvorčí život. Jako činná autorka i překladatelka experimentální poezie opracovává skutečnost metodou grafické, zvukové, konkrétní i dokumentární poezie.

Spisovatelka a překladatelka, autorka rozhlasových her a knížek pro děti Bohumila Grögerová se narodila 7. srpna 1921 v Praze v rodině legionáře. Absolvovala Městské dívčí reálné gymnázium, od roku 1951 pracovala v nakladatelství Naše vojsko. V roce 1972 přešla z politických důvodů do Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. V roce 1952 se seznámila s Josefem Hiršalem (1920–2003), s nímž půlstoletí tvořila překladatelskou a tvůrčí dvojici - jejich společná bibliografie čítá zhruba sto osmdesát položek. Přispívala časopisecky do Plamene, Literárních novin, Tváře, Sešitů ad. Laureátka Ceny Toma Stopparda (1986), Ceny Josefa Jungmanna (1993, 2000), Ceny PEN klubu za celoživotní dílo (2009) a Magnesie Litery (2009).

Spolu s Josefem Hiršalem napsala monumentální memoáry Let let, které jsou svědectvím o české kultuře mezi lety 1952 až 1968, kdy ji oba autoři – Bohumila Grögerová a její životní druh Josef Hiršal – podstatně formovali. Setkáme se v nich s myšlenkami a životními postoji i osudy okruhu kolem Jiřího Koláře, Věry Linhartové, Ladislava Nováka či Milana Nápravníka. V knize Trojcestí napsali, že společný text by měl „vyjadřovat víc něhy a srozumění než nejsubtilnější milostná korespondence.“

Po roce 1990 vydává B.Grögerová prozaickou knížku Branka z pantů a později jakýsi samostatný dovětek k Letu let, nazvaný Čas mezi tehdy a teď, který je celý prostoupen celoživotním partnerstvím s Josefem Hiršalem. Hiršala v letech 1999 a 2003 dvakrát srazila tramvaj: poprvé ho to stálo několikaměsíční pobyt v nemocnici, podruhé život. Po Hiršaově smrti Bohumila Grögerová pokračovala v díle už sama, navzdory pohybovým obtížím a špatnému zraku. Jako básnířka byla oceněna Magnesií literou, její sbírka Rukopis se stala Knihou roku 2009.

V životním i uměleckém příběhu Bohumily Grögerové je příznačné i to, že ačkoliv rozhodně nestála ve stínu Josefa Hiršala, nejvyššího uznání se jejímu dílu dostalo až ve stáří. Do značné míry to souviselo s dobou, ale svůj díl na tom má jistě i fakt, že byla nahlížena jako „žena vedle muže“. Jejími Osudy chceme připomenout devadesátiny, které oslaví 7. srpna.

Spustit audio