Ostrovy odporu / Mezi první a druhou moderností 1985–2012

02576869.jpeg
02576869.jpeg

V pražském Veletržním paláci byla zahájena pod názvem „Ostrovy odporu / Mezi první a druhou moderností 1985–2012“ výstava více než dvou stovek uměleckých děl od více než sedmdesáti autorů či skupin.

Tato díla, jak se praví v doprovodném textu k této subjektivně pojaté kurátorské výstavě, vznikala od poloviny osmdesátých let do současnosti ze vzdoru proti uniformitě, převládajícím konvencím a nudě.

02576870.jpeg

Náročný projekt, jehož kurátory jsou Jana a Jiří Ševčíkovi a Edith Jeřábková, je jedním z výsledků pětileté práce Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, které výstavu připravilo ve spolupráci se Sbírkou moderního a současného umění Národní galerie.

Název výstavy „Ostrovy odporu“ je přitom narážkou na jeden z aktuálních esejů filozofa Václava Bělohradského.

Na hlavní ideu výstavy se Karel Oujezdský ve Veletržním paláci zeptal nejprve spoluautora výstavy, historika a teoretika umění Jiřího Ševčíka.

Výstava, kterou najdete v mezaninu a v respiriu a východním křídle 1. patra Veletržního paláce v Praze 7-Holešovicích, je otevřena až do 1. července. K výstavě byla vydána obsáhlá antologie dobových textů historiků umění, kritiků, filozofů a sociologů. Připraven je rovněž bohatý doprovodný program ve formě komentovaných prohlídek, výtvarných dílen, diskusí a filmových projekcí.