Oskar Kokoschka - Láska

8. únor 2002

V Praze na Jungmannově náměstí najdete galerii, která nese jméno slavného malíře Oskara Kokoschky. A v ní až do 29. března můžete navštívit výstavu nazvanou Oskar Kokoschka na téma: láska. Tři vystavené grafické cykly dávají návštěvníkům možnost porovnávat umělcovo rané a pozdní dílo. Podle slov kurátora výstavy viděl Kokoschka téma lásky vždy velmi dramaticky a tragicky. Zda je to pravda, nebo ne můžete posoudit na třiceti devíti grafických listech.

První část expozice tvoří cyklus z roku 1913, což bylo období intenzivního Kokoschkova vztahu se ženou hudebního skladatele Gustava Mahlera Almou. Ta se později provdala za spisovatele Franze Werfela. I když vztah Mahlerové s Kokoschkou trval ještě další dva roky, malíř už do svých obrazů promítal předtuchu rozchodu a vzájemné odcizování. Druhý cyklus zavádí návštěvníky výstavy do roku 1969, kdy bylo Kokoschkovi 83 let. Zpracoval v něm téma z řecké mytologie o setkání dvou osobností, které se přitahují, ale zároveň spolu bojují. Třetí cyklus, který na výstavě v Galerii Oskara Kokoschky v Praze uvidíte, se jmenuje Pan a je výtvarným převyprávěním stejnojmenného románu norského spisovatele Knuta Hamsuna. Rakouský umělec, který byl nejen malířem a grafikem, ale prosadil se také jako básník, dramatik, režisér a scénograf, zemřel v roce 1980 v požehnaném věku 94 let. Část ze svého dlouhého života prožil Oskar Kokoschka také v Praze.

Ukázka Kokoschkova díla - Nevěsta větru
autor: mig
Spustit audio