Opričníkův den

r_2100x1400_vltava.png
11. únor 2009

Próza Vladimira Sorokina Opričníkův den popisuje jeden den roku 2027 v životě významného příslušníka nové ruské opričniny. (Pro pořádek připomeňme, že opričnina byl způsob hrůzovlády Ivana Hrozného, který drasticky omezil práva historické ruské šlechty a vložil je do rukou opričniků, tedy carových vlastních vyvolenců, jejichž hlavní ctností bylo, že byli svému panovníkovi bezvýhradně oddáni).

Hlavního hrdinu Pařeza tak ve stopadesátistránkové novele sledujeme, jak ráno za pomoci svého služebnictva vstává, jak odjíždí na první úkol dne (oběšení jednoho dědičného šlechtice, skupinové znásilnění jeho ženy a vypálení celé usedlosti), jak se poté přesouvá do Velkého kremelského paláce, jak poté cestuje na Sibiř, aby tam pro svou opričninu zařídil převzetí úplatku, jak hned nato navštíví starou zaříkávačku, která má svým čarodějným vlivem způsobit, aby carevna získala mezi kremelskými střelci nového mladého milence.... Jak je u Sorokina zvykem, součástí jeho estetiky je hnus ve všech podobách, jehož hlavním smyslem je zvýraznit odsouzeníhodnost konání jednotlivých hrdinů. Významný je Sorokinův jazyk, který se v různých dílech proměňuje. V tomto případě se děj, plný moderních rekvizit jako jsou počítače nebo sdělovací technika, popisuje slovníkem, napodobujícím stav ruštiny zhruba před dvěma až třemi stoletími.

S Opričníkovým dnem současného ruského experimentátora Vladimira Sorokina v překladu Libora Dvořáka naše posluchače seznámíme ve Schůzkách s literaturou 15. února ve 20 hodin.