Opera, virtuozita, drama i zamyšlení. Poznejte čtvero podob Antonia Vivaldiho při 280. výročí jeho úmrtí

Ve středu 28. července uplynulo 280 let od úmrtí barokního hudebního skladatele, houslového virtuosa a italského kněze Antonia Vivaldiho. Na Vltavě jsme u příležitosti tohoto významného výročí připravili speciální program. Uslyšíte nejen Vivaldiho hudbu, ale také právě dokončenou rozhlasovou dramatizaci novely Stabat Mater italského autora Tiziana Scarpy. Nechte se inspirovat životním příběhem geniálního skladatele a jeho mimořádně nadané žačky. 

Ukázku hry a reportáž z natáčení najdete níže v článku.

Program

 • Od 26. 7.
  Polední koncerty s hudbou Antonia Vivaldiho

 • 27. 7. 
  Večerní drama
  Tiziano Scarpa: Stabat Mater. Geniální hudební skladatel a jeho mimořádně nadaná žačka v příběhu inspirovaném působením Antonia Vivaldiho v benátském sirotčinci

  Akademie
  Antonio Vivaldi. Benátský skladatel v mozaice pohledů studentů muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

 • 31. 7. 
  Staří mistři
  ... a co bude příště, Vivaldi? Benátský mistr baroka v dialogu se současnými autory Lucou Francesconim, Simonem Moviem a Aurelianem Cattaneem

  Operní večer
  Antonio Vivaldi: Catone in Utica. Opera o třech dějstvích na libreto Pietra Metastasia 

Bez obřadu, jen za doprovodu malého zvonění, byl do chudinského hrobu na špitálním hřbitově v den svého skonu uložen k věčnému odpočinku „abbé Antonio Vivaldi, známý jako Prete rosso (Rudý kněz), vynikající houslista a nanejvýš uznávaný skladatel koncertů, který kdysi vydělal přes 50 000 dukátů. Kvůli své přílišné nešetrnosti zemřel v bídě ve Vídni.“ Stojí v kronice Pietra Gradeniga. Bylo to 28. července 1741. Je to strmý pád, když uvážíme, že o pouhé 4 roky dřív posílá Vivaldi nadšený dopis z Verony, kde sklízí ohromné úspěchy jeho další opera, takže už po šesti představeních má výlohy zaplacené. Tím titulem je dnes málo známý Catone in Utica, který zahájil Vivaldiho poslední operní sezonu, a patřila také k posledním skladatelovým triumfům. Uslyšíte jej v Operním večeru v sobotu 31. července.

Antonio Vivaldi

Už od pondělka 26. července vysíláme Polední koncerty, ve kterých se s Vivaldim setkáme během jeho mládí v Benátkách, v jeho celoživotním působišti Ospedale della Pieta, ale i v celé Evropě, Prahu nevyjímaje. Představíme si jeho komorní díla, koncerty plné zvukomalby, i opery. Vivaldiho hudbu uslyšíme v podání jednoho z nejslavnějších kontratenoristů Philippa Jarousského nebo altistky Sary Mingardo.

Večerní drama nabídne příběh inspirovaný působením Antonia Vivaldiho v benátském sirotčinci. Rozhlasová dramatizace novely italského autora Tiziana Scarpy Stabat Mater, kterou Marina Feltlová připravila ve vlastním překladu, má premiéru 27. července ve 20:00 hod. Režisérka Izabela Schenková na inscenaci spolupracovala s hudebním skladatelem Miroslavem Tóthem. V hlavních rolích účinkují Eliška Zbranková, Miloslav König, Taťjana Medvecká, Tereza Císařová, Dušan Sitek a Veronika Lazorčáková. Na natáčení se podíval redaktor vltavské Mozaiky Daniel Jäger:

Úterní Akademie pak připomene Vivaldiho osobnost a tvorbu neobvyklým způsobem. V předmětu nazvaném Hudební věda pro praxi ji totiž připravili studenti Ústavu hudební vědy na pražské FF UK. Zaměřili se na Vivaldiho jako tvůrce hudby operní, duchovní a komorní nebo jako pedagoga v Benátkách.

Daniela Čermáková, Vojtěch Babka

Nejnovější články