„Ona je živoucí oheň, jaký jsem dosud nepoznal,“ psal Franz Kafka o Mileně Jesenské

30. leden 2017

„Přitom nanejvýš jemná, statečná, moudrá.“ pokračuje spisovatel v charakteristice Mileny Jesenské v dopise Maxi Brodovi z května 1920. Těmito slovy začíná také sborník textů věnovaný přední české novinářce a překladatelce, která se proslavila nejen díky stykům s klíčovými postavami pražské německé literatury, ale i díky svému talentu a morálnímu rozměru své osobnosti.

Sborník textů s názvem Milena Jesenská - biografie, historie, vzpomínky vyšel v nakladatelství Aula je výstupem konference konané v roce 2014. Co bylo jejími hlavními tématy a cíli? Podle editorky sborníku, Pavly Plaché, bylo záměrem konference: „Spojit vnímání této osobnosti v Čechách a v Německu a představit ji zároveň jako kritický hlas meziválečné Evropy, jako novinářku angažovanou svojí prací.“ Druhá z editorek, Věra Zemanová doplňuje: „Hlavním námětem konference byla recepce, vnímání osobnosti Mileny Jesenské v poválečném období až do roku 1989 v německy mluvících i v českých zemích. Zajímavé na konferenci také bylo, že poprvé nabídla ucelený pohled na dobu věznění a poslední dobu jejího života.“

Milena Jesenská pohledem (nejen) Franze Kafky„Ona byla velmi racionální,“ přibližuje svoji reflexi Mileny Jesenské Pavla Plachá, „jak dosvědčovaly její spoluvězeňkyně, ona dokázala být velmi střízlivá, dokázala se na věci dívat jasně a zpříma, jako by se v ní dohromady snoubily emoce a čistý rozum.“ Kdo je Milena Jesenská pro Věru Zemanovou? „Výjimečná žena, kterou můžeme jen obdivovat a to, co v ní nacházíme, se můžeme pokoušet hledat v sobě. Pro současnou dobu zpochybňující pravdu, je to důležitá osobnost. Její odhodlanost a statečnost ukazují směr, kterým můžeme jít. Je to inspirativní osobnost.“

03791838.jpeg
Spustit audio