Olga Mojžíšová, muzikoložka, vedoucí Muzea Bedřicha Smetany

03639106.jpeg

V pondělí 30. května 2016 uplynulo 150 let od prvního uvedení Smetanovy Prodané nevěsty v pražském Prozatímním divadle.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Při této příležitosti jsme pozvali do rozhlasového studia živě vysílané Telefonotéky vedoucí Muzea Bedřicha Smetany v Praze Olgu Mojžíšovou. Telefonicky jsme též hovořili s režisérkami tohoto populárního zpěvoherního titulu – Magdalenou Švecovou, Janou Divišovou a Janou Kališovou.

Jak nám řekla Olga Mojžíšová, při světové premiéře měla Prodaná nevěsta jen dvě jednání a svými mluvenými dialogy připomínala spíš francouzskou opéra comique. Mařenku zpívala koloraturní sopranistka Eleonora z Ehrenbergů a Jeníka Jindřich Polák. Navzdory nepříznivým historickým okolnostem (prusko-rakouská válka) byla v pořadí druhá Smetanova opera přijata s nadšením. Nejinak tomu bylo o tři roky později při jejím uvedení v Plzni. Není proto divu, že pro otevření nové divadelní budovy v Plzni byla v roce 2014 vybrána právě tento titul.

O tom jsme hovořili s režisérkou nové plzeňské inscenace Janou Kališovou. Nové divadlo stojí nedaleko míst, kde bylo ve 30. letech 19. století postaveno první Městské divadlo a kde se v roce 1865 začalo pod vedením principála Pavla Švandy ze Semčic hrát pravidelně česky. Režisérka Kališová vytvořila v duchu těchto tradic nesmírně živé, vtipné a herecky poutavé představení, které oslovuje diváky napříč věkem. Není divu, že plzeňská představitelka Mařenky Ivana Veberová obdržela za svůj výkon Cenu Thálie.

O současné inscenaci Prodané nevěsty na prknech Národního divadla v Praze jsme zas rozmlouvali s její režisérkou Magdalenou Švecovou, která vyzdvihla taneční koncept divadla Continuo (choreografka Ladislava Košíková), zejména ve scéně komediantů. O Prodané nevěstě v exteriérové kulise Šáreckého údolí jsme si zas povídali s režisérkou Janou Divišovou, která hovořila o nejen o historii tohoto přírodního divadla před první světovou válkou, ale též o inscenacích, které zde spolu s Renée Nachtigallovou realizovaly od roku 2005.

Do Prodané nevěsty se jim podařilo získat Jeníka tenoristu Aleše Brisceina, jenž tuto roli zpíval mimo jiné i v Pařížské opeře (Palais Garnier) při oslavě výročí naší republiky v roce 2008. Letos se v Šárce zhostí úlohy Ladislava Podhajského ze Smetanových Dvou vdov.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.