Oldřich Králík: Čechy a Evropa v 10. století

Úryvek ze stati českého literárního historika.

Poslouchejte na Vltavě 5. července 2016 v 15:05. Po odvysílání se úvaha objeví také na stránce Hry a četba. Zůstane tam až do pondělí 11. července 2016.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Literární historik Oldřich Králík (1907 – 1975) je znám jako autor rozsáhlé monografie o Otokaru Březinovi, knih a studií o Máchovi, Nerudovi, Bezručovi, o nejstarších legendách českého písemnictví či o Karlu Čapkovi. Vedle více než dvaceti knižních publikací uveřejnil během své padesátileté vědecké kariéry i více než pět set příspěvků v literárních i vědeckých časopisech, sbornících, novinách a antologiích.

V textu s názvem Čechy a Evropa v 10. století (1967) o tzv. Kristiánově legendě Králík hovoří o významu tzv. Kristiána v tom smyslu, že nejde o svědectví o tom, o čem zjevně píše, tj. o nejstarší české minulosti do Václava, nýbrž o svědectví o snahách biskupa Vojtěcha z konce 10. století sloučit tradice latinského křesťanství a církevněslovanské vzdělanosti.

Text je též horoucí obranou velké české minulosti (v souvislosti s mylnými časovými atribucemi obrazů Mistra Theodorika: „naši odborníci se lekají představy, že bychom mohli být někdy o krok před Evropou, proto díla ze 14. stol. přesouvali do 16. stol., kdy už evropská renesance jako by dávala i umělcům v Čechách oprávnění malovat modernějším stylem…“) a končí hrdou formulací: „odkaz té epochy (tj. epochy rozkvětu Břevnovského kláštera) (…) nebyl nikdy docela smazán a překonán. Dnes mu hrozí nebezpečí v typické odbornické vlastnosti: v strachu před skutečnou velikostí.“


Čte: Michal Pavlata

Autor: Oldřich Králík Připravil: Petr TurekRežie: Vladimír Gromov

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby