Okamžik i proces. Krize jako syrový prožitek i sofistikovaný námět

8. červen 2022

Co je to krize? Světové, lokální a občanské války (včetně života v zázemí), epidemie a pandemie, zásadní hospodářské a finanční kolapsy a turbulence, nástup, vrchol či rozklad totalitních režimů a samozřejmě společenské změny v průběhu všech těchto procesů a bezprostředně po nich. Vltavský večer na téma krize jako syrový prožitek i sofistikovaný námět poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Účinkují: Dana Černá, Jiří Hromada
Připravil: Pavel Hlavatý
Dramaturgie: Martin Velíšek
Zvukový mistr: Jiří Flossmann
Premiéra: 31. 3. 2021

Krize může být globální i lokální, dlouhodobá, či krátkodobá, může se týkat všech, ale také pouze části občanů – podle věku, rasy, sociálního postavení či jiných dispozic. Její zobrazení může mít podobu komponovaných děl renomovaných autorů, ale její průběh mohou zprostředkovat i syrové zápisky, včetně těch, které měly původně ten nejprivátnější ráz. 

Zamyslet se můžeme nad tím, co se v krizových obdobích děje s lidskými charaktery, společenskými normami, mezilidskými vztahy i obecně platnými paradigmaty. Použité příklady přitom pocházejí výhradně z posledního století lidských dějin, kdy nejrůznější krize nejenom přicházely poměrně často, ale existuje také široké spektrum jejich zobrazení či víceméně privátního zachycení jejich průběhu, což může být někdy totéž.

V pořadu zazní ukázky z rozhlasové dramatizace románu Alberta Camuse Mor, rozhlasové podoby divadelní hry Karla Čapka Bílá nemoc, dále pak úryvky z románů Grahama Greena Moc a sláva a Johna Wyndhama Den trifidů a novely Egona Hostovského Epidemie. Zařazeny jsou i pasáže z deníků Fang Fang, Anny Frankové, Victora Klemperera, Jiřího Ortena a obyvatel Leningradu z doby jeho blokády za druhé světové války.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?