Od nešpor do primy – hra, ve které se hledá vrah Václava III.

02451218.jpeg

Hra Od nešpor do primy, kterou vysíláme na Vltavě 5. července 2012 od 20.00, získala cenu v anonymní soutěži o nejlepší původní rozhlasovou hru. Odehrává se v roce 1310 v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. Na jeden večer se sejde několik důležitých příslušníků vysoké šlechty a pokusí se odhalit, kdo je zodpovědný za vraždu krále Václava III.

Anno Domini 1310, 24 srpna, přijelo do cisterciáckého kláštera Vyšší Brod několik osob rozloučit se s Eliškou Přemyslovnou putující do Špýru provdat se za Jana, syna císaře Jindřicha VII. Lucemburského. Iniciátorkou setkání byla abatyše Kunhuta, dcera Přemysla Otakara II., a role hostitelky v rodovém klášteře Rožmberků připadla Viole Těšínské. Setkání ovlivnila skutečnost, že v klášteře se nacházela hrobka Záviše z Falkenštejna. Nejspíše pro přetrvávající přesvědčení o Závišovi, jako zhoubci rodu Přemyslovců, se zúčastnění pokusili v průběhu noci, od nešpor do primy, odpovědět na otázku, kdo 4. srpna 1306 zavraždil v Olomouci Václava III

Taková je výchozí situace hry Vladimíra Zajíce Od nešpor do primy, která si odnesla ocenění poroty posledního ročníku anonymní soutěže o nejlepší původní rozhlasovou hru. Porota ocenila zejména poutavé autorské podání historického námětu. Historii úkladné vraždy Přemyslovce Václava III rozplétají postavy hry před posluchačem jako napínavý detektivní příběh. Autorovi se podařilo i zajímavě postihnout soukromé vztahy příslušníků vysoké, světské i církevní šlechty, kteří byli aktivními aktéry českých dějin 14. století.

Autor Vladimír Zajíc, dramaturg, nyní ve svobodném povolání spojil své profesionální aktivity převážně s východočeským regionem. Působil jako dramaturg loutkových divadel Drak a Radost. Spolupracuje s Českým rozhlasem v Olomouci a v Praze. Je autorem úspěšné rozhlasové hry o svatém Vojtěchovi. Pravidelně publikuje v tisku a vydal knihu historických příběhů Paměti starého krkavce od Bílé věže.

Osoby a obsazení: Kunhuta (Eva Režnarová), Eliška Přemyslovna (Věra Slunéčková), Viola Těšínská (Adéla Kačerová), Alžběta Uherská (Vilma Cibulková), Mikuláš Opavský (Miroslav Etzler), Petr z Aspeltu (Ladislav Frej), Josek (Jan Vágner) a Eliška Rejčka (Magdaléna Borová). V roce 2004 natočil režisér Otakar Kosek.