OBRAZEM: Národní muzeum vystavuje Mnichovskou dohodu i dosud skryté poklady

Díky částečné kolaudaci Národní muzeum opět zpřístupnilo sedm let uzavřenou Historickou budovu na Václavském náměstí, kterou od jara 2015 opravuje. Přístupný bude zatím jen Panteon a přízemí, ve kterém jsou od neděle 28. října k vidění dvě velké výstavy - Česko-slovenská/Slovensko-česká ke stému výročí republiky a výstava nazvaná 2x100 k výročí založení muzea.

Kurátorský výběr výstavy 2x100 ohraničují roky 1818 a 2018 a jeho cílem je představit v českém kontextu zcela jedinečný sbírkový soubor Národního muzea, které letos slaví 200 let od svého založení v roce 1818.

Hlavní autorkou výstavy je historička a Kurátorka sbírky novodobé módy a sbírky domácnost Miroslava Burianová. Ta popisuje, jak lze z více než dvaceti milionů sbírkových předmětů, které Národní muzeum opatruje a uchovává, vybrat dvě stě těch nejvýznamnějších a nejzajímavějších: „Národní muzeum má správce sbírek, kurátory, kteří vědí, co nejcennějšího v jejich sbírkách je. Nejprve tedy vzniknul rozsáhlejší seznam, který vypracovali kurátoři. Potom dával autorský tým výstavy dohromady koncept celé výstavy a dbalo se na to, aby spolu vybrané předměty nějak souzněly.“

Originál Mnichovské dohody v budově Národního muzea

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Dosud nevystavené svatební šaty Napoelonovy manželky Marie Louisy

Opravená schodišťová dvorana

 Anatomický model hlavy pro výuku mediků z druhé poloviny 19. století. Základem modelu je polovina skutečné lidské lebky, ve které jsou ponechány vypreparované nervy.

Výstava 2x100 bude přístupná návštěvníkům až do konce roku zdarma. Stejně jako Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava. Díky té uvidí návštěvníci pohromadě historické dokumenty, které ovlivnily vznik a vývoj Československa - originály Pittsburské dohody, Mnichovské dohody, Československé ratifikace mírových dohod, Deklaraci Hácha - Hitler nebo dokumenty o rozdělení Československa z roku 1992. Na rozdíl od Panteonu, pro návštěvu těchto dvou výstav není třeba předchozí rezervace.

Plánovaná otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí: 10:00–18:00
Úterý: 11:00–20:00
Středa: 11:00–20:00
Čtvrtek: 11:00–20:00
Pátek: 10:00–18:00
Sobota: 10:00–19:00
Neděle: 10:00–19:00