Obraz Jana Preislera „Pohádka“ v Národní galerii v Praze

11. duben 2011

Národní galerie v Praze pokračuje v sérii výstavních medailonů, díky nimž se veřejnosti postupně představují zajímavá malířská i sochařská díla ze soukromého majetku.

Tentokrát můžeme v sídle Sbírky umění 19. století v Klášteře sv. Jiří na Pražském hradě vidět obraz malíře Jana Preislera „Pohádka“ z roku 1904, který Národní galerii do 30. září laskavě zapůjčila aukční Galerie Kodl.

02307329.jpeg

Malíř, grafik a ilustrátor Jan Preisler, autor několika variant melancholických Černých jezer, se narodil v roce 1872 v Popovicích u Berouna a zemřel v roce 1918 v Praze. Spolu s Antonínem Slavíčkem je považován za jednoho ze zakladatelů českého moderního umění a vůdčí osobnost umělecké generace z rozhraní 19. a 20. století. Ovlivnily ho různé výtvarné proudy – naturalismus, impresionismus, symbolismus i secese.

Jaký je příběh Preislerova preislerova obrazu „Pohádka“, na to se Karel Oujezdský zeptal v Klášteře sv. Jiří kurátorky Šárky Leubnerové.

Obraz „Pohádka“ bude ve Sbírce umění 19. století v Klášteře sv. Jiří na Pražském hradě vystaven do 30. září.

Spustit audio