Obrácený Robinson a Hrabě Monte Christo. Dvě povídky Vladimíra Vokolka

19. listopad 2023

Vytoužený návrat Robinsona Crusoa zpět do civilizace se brzy ukáže být osudovou chybou. Vidina začlenění se do moderní společnosti je pro něj natolik vzdálená, že je mnohem jednodušší vrátit se k tomu, v čem se už osvědčil. V druhé povídce oživuje autor postavu hraběte Monte Christo, aby jejím prostřednictvím pojednal téma pomsty a odpuštění. Jak se vyrovnat s křivdou, nejsou-li již na světě ti, kteří ukřivdili? Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Čte a komentuje: Přemysl Rut
Režie: Petr Adler
Natočeno: 1997
Povídky ze sbírky Absurdanda.

Čelný představitel české spirituální poezie Vladimír Vokolek se narodil v roce 1913. Verše časopisecky publikoval od roku 1937, první sbírka mu vyšla v roce 1940 a po 2. světové válce ještě další dvě. Ve sféře oficiální literatury pak po jeho odmítnutí vstupu do Svazu československých spisovatelů následovalo dlouhé nucené odmlčení.

Obrácený Robinson

Apokryfní povídka o všemi dobře známém námořníkovi z Yorku začíná tam, kde jej původní autor Daniel Defoe zanechal. Robinson Crusoe se však v rodné Anglii moc dlouho nezdrží. Nepřenositelnost jeho jedinečné zkušenosti vede k nepochopení a nepříliš vřelému přijetí domácího obecenstva, a tak se brzy v námořníkově srdci objevuje stesk. Stesk po místě, kde mu nic nescházelo a kde se cítil méně opuštěně než v civilizovaném světě.

Zkušený mořeplavec se tak rozhodne své ztroskotání zopakovat, tentokrát ale zcela úmyslně. Jedinou překážkou v cestě za vysněným životem se stane moderní technologie, žádná z lodí totiž ne a ne ztroskotat. Osudovým se ukáže být až škuner s názvem Sperata, na který Robinson náhodou narazí v lisabonském přístavu...

Hrabě Monte Christo

Originální poctu slavnému románu Alexandra Dumase v roce 1997 pro svůj pořad Povídka zevnitř načetl a okomentoval klavírista, básník a dramatik Přemysl Rut.

Povídka Hrabě Monte Christo, kterou je možno datovat zhruba do 50. let, vyšla poprvé až v roce 1994 v prvním svazku autorových sebraných spisů, které pod názvem Absurdanda vydalo brněnské nakladatelství Atlantis. Vokolkova prozaická tvorba byla do té doby takřka neznámá, jednalo se tedy o velký objev. Vydání v 90. letech se už ale dříve zakázaný autor nedožil – zemřel v roce 1988.

autor: Přemysl Rut
Spustit audio

Související