Nový zobrazovací přístroj μCT/PET pro studium různých chorob

8. únor 2013
02414335.jpeg

Fyziologický ústav Akademie věd 7. února oficiálně představil ve své Laboratoři celotělové analýzy novou zobrazovací metodu, díky které se dají sledovat různé fyziologické pochody i chorobné procesy v buňkách a tkáních drobných laboratorních živočichů, především myší a krys.

Umožňuje to přístroj, který kombinuje vyšetření počítačovou tomografii tzv. pozitronovou emisní tomografii s velmi vysokým rozlišením. Díky němu lze i u malých živočichů získávat velmi podrobné informace jak o jejich anatomické stavbě a změnách, ke kterým v ní dochází, tak o funkci jednotlivých tkání a orgánů. Dovoluje sledovat například metabolismus nebo pohyb léčiv v těle, a řadu chorobných procesů ve všech orgánech, včetně kostí, kloubů a vaziva, i vznik a růst nádorů. Vědci vidí, které tkáně spotřebovávají víc cukrů, kde jsou nějaké deformace nebo zánět. Pomocí nového přístroje budou tedy studovat vznik a postup chorob na experimentálních zvířecích modelech takových lidských onemocnění, jako jsou diabetes nebo obezita, ale též onemocnění nervového systému, včetně epilepsie či Alzheimerovy choroby, a dále nemoci kardiovaskulárního systému – ischemickou chorobu srdeční, hypertenzi a podobně, vysvětluje v příspěvku Jany Olivové doktor Pavel Flachs:

Spustit audio
autor: Jana Olivová