Nový návrh hodnocení pražských divadel zřízených magistrátem

5. leden 2015

Praha si loni nechala vypracovat nový návrh hodnocení divadel, které jako příspěvkové organizace zřizuje magistrát. Každý rok do nich posílá skoro 400 milionů korun. Návrhem pověřila odborný tým bývalá rada hlavního města. Před koncem svého volebního období ho také schválila. Návrh by chtěl rozvíjet i nový radní pro kulturu, Jan Wolf.

Návrh má dočasný a přechodný charakter než noví radní ustaví plynulý proces hodnocení pražských divadel, tedy příspěvkových organizací, které mají charakter veřejné kulturní služby. Na začátku milénia se některá pražská divadla transformovala na jiné právní subjekty, například Činoherní klub v roce 2002 na obecně prospěšnou společnost. Pak se ale transformace divadel zastavila. „Deset divadel tak dodnes funguje jako příspěvkové organizace,“ potvrzuje Doubravka Svobodová, bývalá ředitelka Divadla na zábradlí a současná děkanka Divadelní akademie múzických umění: „příspěvkové organizace přímo řízené Hlavním městem Prahou byly vyňaty z hodnocení, která se týkala všech divadel, což vedlo k obecné nespokojenosti.“

00692443.jpeg

„Tato kritéria ale nebrala v potaz umělecké hodnoty a poslání divadel,“ říká Bohumil Nekolný, jeden z autorů návrhu hodnocení pražských divadel, „u příspěvkovky magistrát prvního ledna zná poměr nákladů a výnosů do haléře, má nad tím přímý dohled, ale jestli to divadlo je dobré, jestli plní svůj účel a finanční prostředky se vynakládají efektivně, to se úřad nedozví.“

Důležitá je koordinace, tabulky a bodyNová hodnotící kritéria postihují čtyři základní složky divadelní činnosti - uměleckou, vzdělávací, ekonomickou a manažerskou. Hodnotitelé by měli mít k dispozici autoevaluaci každého divadla, která bude provedena podle závazné osnovy. Takovou může být například výroční zpráva divadla. Musí obsahovat hodnocení divadelní produkce, ekonomických výsledků a manažerské činnosti.

02038910.jpeg

Do pilotního projektu, na kterém si chtěl magistrát nová hodnotící kritéria ověřit, se zapojilo Švandovo divadlo na Smíchově. Ředitel divadla, Daniel Hrbek, podle výsledků i procesu evaluace usuzuje, že by se tato kritéria měla do budoucna více zpřesnit.

Hodnotit by měli dobře ohodnocení odborníciNávrh nových hodnotících kritérií také předpokládá, že magistrát jmenuje profesionální tým hodnotitelů, dodává Doubravka Svobodová: „Je důležité, aby lidé, kteří, byť podle tabulky, budou hodnotit, byli odborníci, aby na to měli čas a byli řádně zaplaceni.“ Bohumil Nekolný se k Doubravce Svobodové přidává a tvrdí, že by divadla měli posuzovat pouze odborníci, jak tomu je například v Německu, Velké Británii nebo ve Švédsku.

03269151.jpeg

Podle nového radního pro kulturu, Jana Wolfa z KDU-ČSL by měla být v hodnocení zohledněna různá zaměření divadel. Po první zkušební evaluaci Švandova divadla bude pokračovat diskuse mezi magistrátem a řediteli divadelních příspěvkových organizací hlavního města za účelem dokončení nového systému hodnocení.

Spustit audio