Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků v přímém přenosu na Vltavě

Hudební spolek ve Vídni, místo konání tradičních Novoročních koncertů

První leden je každoročně neodmyslitelně spjat s tradicí Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků.

Vysíláme 1. ledna v 11:15 hodin.

Jde o jedinečnou poctu hudební dynastii Straussů, která svojí taneční hudbou vytvořila a dodnes stále vytváří jakýsi charakteristický „zvukový obraz“ Vídně císařské i té současné. Je výjimečnou společenskou událostí, která je v hledáčku nejenom všech významných světových osobností z nejrůznějších oblastí, ale pochopitelně také televizních, internetových a rozhlasových médií.

Nejinak tomu bude 1. ledna roku 2018, kdy za dirigentským pultem ve Velkém sále vídeňského Hudebního spolku stane světoznámý italský dirigent Riccardo Muti. Program slavnostního v pořadí 77. Novoročního koncertu je tradičně sestaven z hudby rodiny Straussů, včetně skladeb jejich slavných současníků Franze von Suppé a Alphonse Czibulky.

Světoznámý dirigent Riccardo Muti

Novoroční koncerty mohou vzdáleně připomínat tradici císařských dvorních plesů z dob Habsburské monarchie pořádaných počátkem každého nového roku (a s hudbou Straussovské dynastie), ale také tradici dnes už pozapomenutých tzv. koncertů na Nový rok (ale ne s hudbou Straussů), které se v císařské Vídni pořádaly od roku 1838 až do zániku monarchie. Deset let po převratu, v letech 1928-33, dirigoval Johann Strauss III. (synovec „krále valčíku“) ve vídeňském Musikvereinu na Nový rok koncerty, které byly přenášeny rakouskou rozhlasovou společností RAVAG.

Rok a tři čtvrtě po tragickém anšlusu Rakouska nacistickým Německem, 31. prosince 1939, využila Vídeňských filharmoniků s dirigentem Clemensem Kraussem Goebbelsova propagandistická mašinérie k uspořádání mimořádného koncertu s hudbou Johanna Strausse II., spojeného s tzv. Zimní válečnou podporou (Kriegswinterhilfswerk) určenou k pozvednutí všeobecné morálky za frontovou linií.

Po roční pauze se 1. ledna 1941 opět pod taktovkou dirigenta Clemense Krause, který byl velkým milovníkem valčíků a hudby rodiny Straussů, uskutečnil historicky první Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, kterým se tak začala jeho dlouholetá tradice trvající už 77 let. Ačkoliv Vídeň, a celé Rakousko, bylo spojeneckými armádami osvobozeno od nacistů na jaře roku 1945 a v započaté tradici Novoročních koncertů se pokračovalo, tak skutečně první novoroční koncert ze zcela demilitarizované Vídně, ze znovu sceleného Rakouska, se uskutečnil po odchodu všech spojeneckých jednotek ze země až v roce 1956.

Zlatý sál, místo konání tradičních novoročních koncertů ve Vídni

Neodmyslitelnou součástí programu Novoročních koncertů jsou spolu se skladbami Straussovské dynastie a díly jejich současníků (Josepha Lannera, Josefa Hellmesbergera jun., Franze von Suppé nebo Emila Waldteufela, Jacquesa Offenbacha ad.) také tradiční přídavky (tzv. Zugabe). I ty mají zajímavou historii.

Do roku 1945 nebyly totiž pevně stanovené. Dirigent Clemens Krauss do programu často zařazoval svoji oblíbenou skladbu hudební žert Johann Strausse II. nazvanou Perpetuum mobile, a kterou několikrát také uvedl i jako přídavek. Ještě zajímavější je, že jeden z  nejznámějších přídavků, valčík Na krásném modrém Dunaji, byl do programu Novoročních koncertech prvně zařazen až roku 1945. O rok později se jako přídavek poprvé hrál Radeckého pochod Johanna Strausse I.

02514304.jpeg

Do roku 1958 byly tyto dvě slavné straussovské skladby sice do programů často zařazovány, ale ne vždy v podobě přídavků. Své pevné místo v přídavkové části koncertů nalezly od roku 1959 a v následujících letech, až na tři výjimky, jimi do dnešních dnů trvale zůstaly.

PROGRAM NOVOROČNÍHO KONCERTU 1. ledna 2018

Johann Strauss ml.: Vstupní pochod z operety Cikánský baron
Josef Strauss: Vídeňské fresky. Valčík, op. 249
Johann Strauss ml.: Námluvy. Francouzská polka, op. 417
Lehká krev. Rychlá polka, op. 319
Johann Strauss st.: Mariin valčík, op. 212
Vilém Tell. Kvapík na motivy z opery Gioacchina Rossiniho, op. 29b

Přestávka

Franz von Suppé: Boccaccio. Předehra k operetě
Johann Strauss ml.: Květy myrty. Valčík, op. 395
Alphons Czibulka: Štěpánka. Gavotta, op. 312
Johann Strauss ml.: Očarované střely. Rychlá polka, op. 326
Povídky z Vídeňského lesa. Valčík, op. 325
Slavnostní pochod, op. 452
Město a venkov. Polka-mazurka, op. 322
Maškarní ples. Čtverylka na motivy z opery Giuseppa Verdiho, op. 272
Růže z jihu. Valčík z operety Královnin krajkový šátek, op. 388
Josef Strauss: Zasláno. Rychlá polka, op. 240

Johann Strauss ml.: Za hromu a blesku. Rychlá polka, op. 324
Na krásném modrém Dunaji. Valčík, op. 314
Johann Strauss st.: Pochod Radeckého, op. 228