Nové poznatky o fungování mozku

6. březen 2013

Některé funkce nemocného nebo poraněného mozku už dovedou vědci alespoň částečně nahradit, jiné možnosti intenzivně zkoumají.

V rámci právě probíhajícího Evropského týdne mozku seznamují neurovědci širokou veřejnost s novými poznatky o fungování mozku – a to jak zdravého, tak nemocného. Neurovědy dnes podle nich zažívají velký rozmach, stále větší roli by v nich měly hrát genetika a molekulární biologie.

Při léčení různých chorob a poranění mozku, včetně například Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby nebo onemocnění souvisejících s aterosklerózou či mozkovou mrtvicí, by se měly také stále víc uplatňovat postupy regenerativní medicíny využívající kmenové buňky.

Dlouholetou tradici ve výzkumu na tomto poli mají badatelé v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Je mezi nimi i profesor Josef Syka, vedoucí oddělení neurofyziologie sluchu, kde se podíleli na evropském projektu nazvaném nanoear, který se týkal možnosti léčby chorob vnitřního ucha pomocí nanočástic – a který zároveň ukazuje, o jak složité výzkumy se jedná.

autor: Jana Olivová
Spustit audio