Nové knihy 6.5.

6. květen 2010
Mozaika

Nové knihy Nakladatelství Druhé město vydalo nový román tuzemského prozaika Jiřího Kratochvila. Pod názvem Femme fatale osnuje tvůrce příběh mladé spisovatelky, která jde za svou literární inspirací doslova přes mrtvoly. Tato osudová žena využívá svůj intelekt a svou smyslnost nejen k manipulaci s mužskými protějšky, ale pokouší se přelstít i osud, což nakonec vede k její záhubě. „Dobré literární dílo je špatné dílo lidské,“ říkával Ladislav Klíma a pro hrdinku Kratochvilova románu to platí bezezbytku. „Rozhodla ses nadřadit své psaní všemu ostatnímu,“ říká autor: „své i cizí bolesti, svému i cizím životům. Přitáhla tě vidina nočního slunce. Za trest teď budeš zakleta v příbězích, to je tvoje past, tvé peklo.“ A nebyl by to Jiří Kratochvil, aby do realistické dějové linky, odehrávající se pochopitelně v autorově rodném Brně, nevložil i motivy fantaskní. A tak se na scéně objevuje hrdinčina dvojnice, sdílející s ní jakýsi paralelní život a marně se pokoušející rozbít řetěz náhod, jemuž říkáme osud. Kratochvilova románová meditace o umění, svobodě a fatalitě je autorovou v pořadí již dvacátou vydanou prózou. Z dalších nových knih připomeňme např. beletristickou prvotinu publicisty a esejisty Jaroslava Balvína. Matoucí název jeho novely Mácha: Deníky – Turistický průvodce rozehrává postmoderní intertextovou šarádu, v níž se střídají úryvky z Máchových textů, z písní Xaviera Baumaxy, narážky na současnou literární scénu a samozřejmě autorův „letní máchovský románek“, jak jej sám nazývá. Při psaní průvodce Máchovým krajem se totiž tvůrce vciťuje do postavy velkého básníka, ve svých přítelkyních spatřuje Márinku, Lori či Elu a s automobilem a notebookem se vydává po stopách barda, od jehož narození letos uplyne dvě stě let. Kuriózní příspěvek k máchovskému výročí je první vydanou knihou nového nakladatelství Novela bohemica, které založil novinář Zdenko Pavelka. Pozdrav ze Sudet – tak zní titul básnické sbírky výtvarnice a básnířky Lenky Daňhelové. Její kolekce volných veršů se lomí vedví: na veřejnou, řekněme angažovanou a intimní část. V té první glosuje „světové kalamity“ od Kosova po Irák, v té druhé přináší osobní momentky ze zapomenutého kraje českého pohraničí. Oba pohledy jsou prosyceny bolestí a melancholií, ani v jednom však nechybí příslib naděje. Kniha vyšla jako samostatná příloha literárního časopisu Psí víno. Na konec jsem si nechal soubor studií a recenzí literárního kritika Ivo Haráka. Vybrané texty, vzniklé zhruba v posledním desetiletí, reflektují obraz současné české prózy a především poezie. Ludvík Vaculík, Ludvík Kundera, Karel Pecka, Zdeněk Rotrekl, Michal Šanda či Oscar Ryba – to je jen pár jmen z dlouhého výčtu autorů, kterými se kritik napříč generacemi i poetikami zabývá. Pod názvem Být odněkud knihu vydalo nakladatelství Protis.

Spustit audio
autor: Jan Nejedlý