Nové knihy 22.4.

Mozaika
22. duben 2010

Nakladatelství Dybbuk vydalo pod názvem Neobyčejný čtenář novelu britského prozaika a dramatika Alana Benneta. Zápletka vychází z banální situace: britská královna si v pojízdné knihovně zaparkované u Buckinghamského paláce vypůjčí knihu. Na první pohled nicotná epizoda roztočí kolotoč událostí s nedozírnými následky. Ponoukána knihovníkem začne panovnice intenzivně dohánět své čtenářské dluhy především z moderní literatury: Proust, Beckett, Nabokov, Philip Roth, Jean Genet atd. Nekonvenční myšlenky a obrazy začnou v hlavě Jejího Veličenstva konat dílo proměny. Čtenářská vášeň královny fatálně ovlivní chod celé země – pod vlivem četby začne panovnice měnit léta neměnná stanoviska, přehodnotí svůj světonázor a posléze zpochybní dokonce i vlastní vladařskou úlohu. Namísto pilíře monarchie se začne cítit jako její pouhý „deodorant, aromatická svíčka, která má navonět vládnoucí systém“. Nakonec se vladařka nespokojí s úlohou čtenářky a začne sama psát. Stejně jako Proust zatouží ohlédnout se za svým životem a vydobýt tajemství uložená hluboko v paměti. „Člověk svůj život nevkládá do knih, které píše. Nachází jej tam,“ říká v závěru. Přestože je celý text prosycen jemným anglickým humorem, ve spodním tónu cítíme autorovu víru v magii čtení a sílu literatury. Knihu přeložila Markéta Hefmeisterová. Z dalších nových knih jmenujme např. antologii nejstarší anglické poezie a prózy nazvanou Jako když dvoranou proletí pták. Poprvé v českém překladu se k nám dostává ucelený obraz anglosaské literatury od nejranějších písemných památek 8. století až po básně sklonku století jedenáctého. Najdeme zde poezii náboženskou i gnómickou, hrdinské písně, elegie či verše příležitostné. Výběr prózy se soustředí mj. na texty vzniklé v době kulturní reformy Alfréda Velikého, nechybí ani ukázky právní či medicínské povahy. Svazek uspořádal anglista Jan Čermák, vydala Triáda. Na jedno u Šivů – tak zní název již druhého básnického deníku Milana Libigera, který vznikl během autorových cest do Indie. Ve verších a krátkých prózách zachycuje tvůrce své postřehy ze setkání s lidmi na rušných ulicích velkoměsta, u čaje v malé horské vesničce či při modlitbě v buddhistickém klášteře. Spíše než o cestopis mu však jde o postižení nálad, kontrapunktů, letmých portrétů, kdy „zajíci očí utíkají krajinou“, „slunko svítí a svatí muži odpočívají ve stínu svých těl“. Vydalo nakladatelství Kniha Zlín. Na konec jsem si nechal novinku amerického básníka Garyho Snydera, trvale inspirovaného východní filozofií i životem v divoké přírodě. Jeho sbírka Nebezpečí na vrcholcích obsahuje krom básní i rozhovor s autorem. Na otázku: Co dělat, abych si mohl vážit sám sebe?, odpovídá: Slavnostně se obleč a zůstaň doma. Tedy seber veškerý svůj um a potom pracuj na místní úrovni. Čím větší bude tvoje vize, tím větší může být velikost místního. Knihu v překladu Luboše Snížka vydalo nakladatelství Za tratí.

Spustit audio
autor: Jan Nejedlý