Nová tvář Nové scény Národního divadla

01033796.jpeg

Nová scéna, kterou 18 let spravovala Laterna Magika, je od ledna opět součástí Národního divadla. Jakožto otevřený prostor pro moderní divadlo všech forem a žánrů láká diváky nejen k návštěvě divadla, ale i na návštěvu různých nezávislých projektů, festivalů, výtvarných instalací, vzdělávacích pořadů či k příjemnému posezení v kavárně. Budova Nové scény, jedna z nejvíce diskutovaných pražských staveb se stala tématem komponovaného večera s názvem Anatomie Nové scény. Široká veřejnost měla příležitost blíže se seznámit nejen s budovou architekta Karla Pragera z osmdesátých let a s ostatními architektonickými návrhy z té doby, ale také s nejnovějšími návrhy na změnu fasády budovy Nové scény Národního divadla, které vznikly v rámci soutěže Changing the face, kterou na konci minulého roku vyhlásila společnost DuPont. Více o této soutěži a jejích výhercích se Linda Petáková dozvěděla od předsedy soutěžní poroty, historika architektury, Zdeňka Lukeše.