Nešťastný poslední senior. O okolnostech založení Jednoty bratrské a vizích a naději Jana Amose Komenského

27. březen 2021

Eva Ocisková hovořila s předním českým comeniologem Jiřím Benešem z Filosofického ústavu, a také se spisovatelem a překladatelem, letos 102letým Miroslavem Matoušem.

V pořadu budeme sledovat historii putování Jednoty bratrské světem. Moravské bratry, možná překvapivě, nacházíme totiž až v Jihoafrické republice. O nich vypráví bývalý český velvyslanec v JAR (2002-2006) Jaroslav Siro, jehož příspěvek čte Petr Gojda.

Jednota bratrská, její historie a současnost

Položíme si ale také otázku, co by mohla Jednota bratrská dát současnému světu. Inspirací k tomu může být ukázka z Komenského Všenápravy: „Náboženství není dům nákladný a skvělý, nýbrž prostý, příhodný k pohodlnému a bezpečnému přebývání, jaký by si mohl vystavět každý bez porady u stavitele tím, že položí základy víry, zdvihne sloupy naděje a položí střechu trpělivosti: láska bude vnášet světlo, jednoduchost stavět příčky, práce rozdílet světnice, prosby otevřou dveře, abys tam mohl bydlet bezpečně, zajištěn proti bouřím života a smrti.“

Spustit audio