Nepřítel nespí

Klement Gottwald

Boj proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli v rozhlasových záznamech z počátku 50. let mapuje Jiří Hubička.

Ve zvukových dokumentech z konce 40. a začátku 50. let, jež zachycují projevy tehdejších nejvyšších stranických a vládních činitelů, se zrcadlí hrůzný škleb přetvářky, proradnost, lži a neochvějná cyničnost, s nimiž tito mocipáni konstruovali zinscenované politické procesy a následně bezohledně posílali lidi na smrt.

Pořad Fonogramy s názvem „Nepřítel nespí“ přináší málo známé projevy Klementa Gottwalda, Rudolfa Slánského, Antonína Zápotockého, ale také dobový komentář Zdeňka Nejedlého.