Není jim to fuk! A chtějí, aby se s uměním počítalo i ve školách

20. leden 2021

Česká kulturní a vzdělávací scéna přináší z kraje roku novinku. Poprvé se uskuteční Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK. Začíná 20. ledna a končí 6. února 2021.

Hosty ArtCafé byli Michal Kučerák z Centra pro současné umění DOX, Zuzana Demlová, která se zasazuje o propojování umění a vzdělávání v Jihlavě a Laura Henderson z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Všichni tři vnáší do festivalu FUK, který probíhá online, svůj otisk.

Kreativní učení – to je chuť se učit, poznávat a dozvídat se nové věci. Chceme zkusit ukázat, že umění je víc než obrazy v galeriích nebo výplod dětí na lednici.
Michal Kučerák

Michal Kučerák z DOXu, který akci spolupořádá, vysvětluje, že Festival umění a kreativity FUK vznikl z potřeby mluvit o vztahu umění a vzdělávání. Série dílen, diskuzí nebo performancí má ukázat, jakou roli může umění sehrávat ve vzdělávacím procesu.

Dětský den

„Umění není jen nástroj, se kterým se setkáváme ve výtvarné výchově. Umění je prostor, do kterého můžeme vstupovat a díky kterému můžeme porozumět komplexním problémům, které zatěžují náš svět,“ říká Kučerák. Program festivalu je určený široké veřejnosti, primárně rodičům a dětem, část cílí na učitele. „Povedlo se nám udělat festival, který je určen skutečně všem,“ dodává Kučerák.

Partnerství učitelů, dětí a umělců krásně rozvíjí empatii, spolupráci, soudržnost a systémové myšlení. I s malými dětmi je pak možné řešit komplexní témata jako je otázka klimatu.
Laura Henderson

Laura Henderson, která se zabývá interdisciplinárními přístupy ve vzdělávání, umění a udržitelném rozvoji, zdůrazňuje, že součástí našeho vzdělávacího systému by měl být i rozvoj kompetencí jako je sebeuvědomění, kritické myšlení nebo schopnost sebepojetí žáků jako těch, kteří mohou přinášet změny.

Čtěte také

„Kompetence pro udržitelný rozvoj se nerozvíjejí pouze v kognitivní oblasti. My potřebujeme pracovat i se sociálními a emočními doménami,“ upozorňuje Laura Henderson a podotýká, že právě v tom je síla kreativního vzdělávání a vzdělávání pro budoucnost. Laura Henderson vnímá, že je potřeba pracovat s představivostí žáků a umožnit jim, aby mohli v bezpečném prostředí hledat nové scénáře budoucnosti, formovat své vize a podílet se společně na jejich realizaci. Součástí tohoto procesu je i otázka: „Jak tvoříme budoucnost?“ Henderson nabízí odpověď: „Musíme se odpojit od zažitých vzorů myšlení a chování. Pracovat s představivostí, přijmout odpovědnost, rozhodovat se.“

Umění je komplexní nástroj, jak rozvíjet člověka nebo jak se třeba učit fyziku.
Zuzana Demlová

Jméno Zuzany Demlové je spojené se spolkem KVAS nebo inkubátorem Jihlava vzdělává kulturou.

Jihlava vzdělává kulturou – Verbarium, ZŠ Havlíčkova

V Jihlavě se totiž podařila skvělá věc: díky iniciativě kulturní a umělecké scény se tam propojil zájem města, škol, umělců a kulturních institucí jako je místní muzeum, galerie nebo divadlo. V tomto živném mixu vznikla řada umělecko-vzdělávací projektů. „Naše iniciativa vyšla z kulturní a umělecké scény. Řada škol totiž stále nevnímá návštěvu kulturní instituce jako součást vzdělávání. V Jihlavě se nám ale už podařilo, že nás některé školy opravdu vnímají jako partnery. O programy, které tady pořádáme je zájem. Aktuálně zapojujeme i umělce z různých míst republiky,“ popisuje Zuzana Demlová. V současné době Demlová pracuje na projektu Město jako prostor pro kreativní učení, kde se potkává kreativního učení a téma aktivního občanství.

Jihlava mi není fu©k! | I dítě je občan

Lze spojit tanec s učením fyziky a cizích jazyků? Koho láká workshop Hurá, chyba? Co odkryje dílna Světy budoucnosti? Poslechněte si celé ArtCafé věnované Festivalu FUK.

Pořad připravila: Tereza Lišková
Hudbu vybrala: Eliška Vidomus
Spustit audio

Související