Není bílá bez černé, snění bez šílenství, život bez zániku. Připomínáme tvorbu básníka a překladatele Bohuslava Reynka

29. květen 2022

Už 130 let uplynulo od narození básníka, překladatele a grafika Bohuslava Reynka, výrazného solitéra českého umění a literatury 20. století, umělce, který většinu života tvořil v samotě na Vysočině. Poslechněte si drobné lyrické příběhy a snové obrazy z jeho sbírky Rybí šupiny nebo tři literární skvosty Marcela Schwoba, které Reynek přeložil. On-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Marcel Schwob: Ruka slávy
Překlad: Bohuslav Reynek
Připravil: Petr Turek
Účinkují: Petra Špalková, Aleš Procházka, Radim Vašinka a Jan Přeučil
Režie: Hana Kofránková
Natočeno v roce 2004.

Bohuslav Reynek: Rybí šupiny
Připravil: Dominik Mačas
Účinkuje: Ivan Řezáč
Režie: Jakub Doubrava
Premiéra: 29. 5. 2022

Trochu rybích šupin schovaných na památku – to jsou Reynkovy básně v próze ze sbírky Rybí šupiny. Žádná z nich nezračí bílou bez černé, snění bez šílenství, život bez zániku a smrti. Svět je rozlehlý „rybník Belzebubův“ a člověk ochromený hrůzou a úzkostí se brání své zkáze. Texty se připojují k expresionistickému proudu v české literatuře. Odráží se v nich světový zmatek po první válce, tvorba německých autorů, které Reynek překládal (například Georga Trakla) i autorovo duchovní zrání. Sbírka vyšla poprvé v roce 1922 s linoryty Josefa Čapka v Reynkově bibliofilské edici Sešity poezie.

Z překladové tvorby Bohuslava Reynka ve vltavské Povídce uvádíme tři drobné texty z rozsáhlého díla francouzského básníka, prozaika, esejisty a překladatele Marcela Schwoba. Svědčí o šířce a barvitosti Schwobova autorského záběru – najdeme v nich fantastično, ironii, záhady, ozvuky historie atd. Povídky vyšly v letech 1889–1893 v pařížské revui L´Écho de Paris. Reynkův zdařilý archaizující překlad vyšel pod souhrnným názvem Ruka slávy a jiné povídky v nakladatelství Jana V. Pojera Atlantis v Brně roku 1930.

Bohuslav Reynek (1892–1971) byl hluboce věřícím křesťanem. To je určující i pro celé jeho dílo. Byl trojjedinou tvůrčí osobností – básníkem, překladatelem a grafikem. Většinu života prožil v ústraní na statku v Petrkově, který se stal (napříč generacemi) „poutním“ místem obdobně smýšlejících lidí. Překládal z němčiny a francouzštiny. Po svatbě s francouzskou básnířkou Suzanne Renaud pravidelně část roku pobývali v Grenoblu. Mezi jeho blízké přátele patřili spisovatelé Max Jacob, Jean Giono nebo Jean Lebrau. Reynek řadu let spolupracoval se staroříšským nakladatelem Josefem Florianem. Pomáhal ale například edičně formovat i bibliofilskou edici Atlantis Jana V. Pojera.

autoři: Dominik Mačas , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.