Nemáme ustrašené publikum. Studentské divadlo DISK vstupuje do další sezóny

6. září 2018

DISK nabízí v této sezóně pestrou směsici titulů, které se nebojí experimentu. Ředitelka DISKu Tereza Sochová a režisér Tomáš Loužný přibližují, co se bude hrát.

Divadlo DISK vzniklo pod křídly mateřské DAMU už v roce 1945, a to s jednoznačným posláním: představovat veřejnosti nastupující generaci divadelních tvůrců a interpretů. Na scéně se pravidelně střídají soubory dvou kateder – Katedry činoherního divadla a Katedry alternativního a loutkového divadla. Každou sezónu je tedy personální složení jiné a kompletně se obměňuje i repertoár. DISK ročně uvádí zhruba osm nových inscenací a studenti se v nich občas objevují i na jiných pozicích, než jim určují studované obory.

Rozdíly mezi činohrou a alternou

Divadlo mezi loutkou a objektem

Tim Spooner

Můžeme dnes s klidným svědomím říci, co je a co už není loutkové divadlo, v době, kdy jsou hranice mezi žánry i druhy neostré?

„Oproti činoherní katedře, která v DISKu nabízí tvůrcům rovnocenné příležitosti, na alterně  funguje jiný systém, tzv. projekt Opencall: studenti si své místo v DISKu musejí vybojovat. Vytvoří tvůrčí týmy a přihlašují se se svými projekty do soutěže. Někdy stane i to, že v inscenaci třeba není vůbec žádný herec, anebo že všechno tvoří a odehrají jen režiséři a scénografové,“ přibližuje Tereza Sochová. Spolu s Tomášem Loužným popisují i další rozdíly mezi inscenacemi KČD a KALD.

Rozdílnost kateder činohry a alterny vyvolává mezi studenty spoustu otázek a navzájem se ovlivňují.
Tomáš Loužný

„Činoherní inscenace se téměř vždy drží daného textu, i když jej zpracovávají nejrůznějšími způsoby, nikoli jen takzvaně tradičně divadelně,“ říká Tomáš Loužný, student režie na Katedře činoherního divadla. „Studenti KALD často napřed společně hledají materiál, na kterém budou pracovat. Na první čtené třeba vůbec text nemají, pravidla jsou tam volnější.“

Nová premiéra hledá příčiny lidské nespokojenosti

Jako první inscenaci v nové sezóně uvede DISK dramatizaci románu Egona Hostovského Cizinec hledá byt v režii Tomáše Loužného. „Téma knihy je nadčasové. Hlavní postava nehledá jenom byt, ale hlavně soukromí, prostor pro klid a zastavení. Také jsme si pokládali otázky jako: Kdo je cizinec? Co je to cizinectví? A v neposlední řadě: Na čí straně je vina, když se člověku nedaří naplnit to, po čem touží?“ přibližuje Tomáš Loužný.

Objasňuje také, proč si vybral prozaický text: „Mám volnější ruce při práci, než kdybych měl pevně daný text od autora a musel ho pouze interpretovat. Další výhodou je, že při dramatizaci můžu lépe zohlednit složení hereckého souboru a dopsat spolužákům postavy takzvaně na tělo.“

DISK jako prostor pro DISKusi

Šepoty a výkřiky o lidské osamělosti a vyprázdněnosti. Bergman v DISKu

Šepoty a výkřiky

Katedra činoherního divadla pražské DAMU uvedla v pátek
25. ledna další premiéru – Šepoty a výkřiky Ingmara Bergmana.

Provoz DISKu je dotován příspěvkem Ministerstva školství, přesto musí divadlo vykazovat jistou soběstačnost. Na rozdíl od komerčních scén, které jsou zcela závislé na výtěžku ze vstupného, má ovšem výhodu ve statusu studentského divadla. „DISK má fungovat jako jakási výuková laboratoř, inscenace se nestahují z repertoáru, když o ně třeba není až takový divácký zájem. Nicméně návštěvnost máme velmi slušnou,“ vysvětluje Tereza Sochová.

Jakmile je nějaká inscenace úspěšná, hned se to rozkřikne, šeptanda funguje ve studentském světě spolehlivě.

Tereza Sochová

Vedle běžného divadelního provozu nabízí DISK pro své diváky speciální akce, jako jsou kritické DISKuse po představeních, anebo každoroční festival divadelních škol Zlomvaz. Týmu v čele s Terezou Sochovou se navíc daří propojovat činnost DISKu s ostatními katedrami na DAMU, např. Katedrou teorie a kritiky nebo Katedrou výchovné dramatiky. Těžištěm ovšem zůstává nabídka divadelních inscenací, která je každý rok tak pestrá, jak jsou rozmanité osobnosti nastupujících tvůrců.

V čem dalším se ještě vzájemně liší katedry činohry a alternativního divadla? A jaké inscenace nabízí DISK tuto sezónu? Poslechněte si celé ArtCafé včetně hudebního výběru podle Dominka Gajarského:

Spustit audio

Související