Největší výstavní projekt v českých dějinách. Národní muzeum spojí stálé expozice v jeden celek

Evoluce, Daniel Kříž, Jan Albert, Renata Slámková
Evoluce, Daniel Kříž, Jan Albert, Renata Slámková

Národní muzeum v Praze představilo svou novou tvář - budoucí architektonickou podobu stálých expozic. Umístěné budou v komplexu Historické budovy, Nové budovy a spojovací chodby mezi nimi. Muzeum je otevře postupně v letech 2019 a 2020 a celkem jich bude osm. Poprvé za dobu své existence tak kompletně změní stálé výstavy - jednotlivá historická a přírodovědecká témata propojí v jeden celek.

Expozičních celků bude osm. K vidění bude paleontologická expozice od prvohor po čtvrtohory s důrazem na prvohorní moře nebo nová zoologická expozice. Celek Dějiny se zaměří na vývoj českých zemí od 9. století do 1. světové války a samostatný prostor dostane také svět politicky, veřejného prostoru a soukromého života ve 20. století. K té autor architektonického řešení Daniel Dvořák říká: „S tou komplexností zachycení souvisí i architektonická a designérská pestrost. Expozice se inspiruje v charakteristických architektonických obdobích; máme to štěstí, že vývoj architektury, designu a výtvarného umění v této epoše byl bouřlivý a pestrý, takže se budou střídat prvky ovlivněné funkcionalismem, artdeco, tzv. Bruselem a končíme někde u postmoderny.“

Dějiny, The Builders

Další novinkou bude Dětské muzeum nový prostor Spojovací chodby mezi novou a historickou budovou muzea, která bude multimediálním prostorem zaměřeným na vývoj Václavského náměstí i dějinné události odehrávající se v jeho prostoru v letech 1918 a 2018. Nový celek Lidé propojí témata antropologie a archeologie a v suterénu historické budovy bude Klenotnice a mincovní kabinet. A náměstek ředitele Michal Stehlík vysvětluje, z čeho vycházejí témata jednotlivých expozic. „Vychází ze sbírkového fondu Národního muzea - z toho, co sbírá a ochraňuje, což jsou historické a přírodovědecké sbírky. Potom jsme se snažili dějiny rozdělit na dvě části, protože charakter 20. století je jiný, než dějiny předtím.“

Dětské muzeum, SCIENCE s.r.o.

Z původní podoby expozic zůstane největší exponát ve sbírkách muzea – kostra Plejtváka myšoka nebo část mineralogické expozice, která byla prohlášena za kulturní památku. V té zůstanou k vidění i původní vitríny architekta historické budovy Josefa Schultze z konce 19. století. A Michal Stehlík říká: „Říkáme k tomu, že prezentujeme muzeum v muzeu. Další přístup využívání vitrín je v tom, že architekti dostali k dispozici fundus, který se zrestauroval a někdo ho používá více a někdo méně. Například v historické expozici se objeví hodně.“

Spojovací chodba

Historická budova Národního muzea z roku 1891 čekala na generální opravu více než 120 let. V roce 2011 ji muzeum uzavřelo pro veřejnost, samotná oprava, nejsložitější v dějinách moderní památkové péče, pak začala na jaře 2015. Částečně se veřejnosti otevře 28. října a do konce roku bude vstup zdarma, říká ředitel Michal Lukeš.