Nehoda-náhoda, osud a soud v Dürrenmattově Poruše

Friedrich Dürrenmatt

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) se v padesátých letech dvacátého století - to měl svou světovou slávu teprve před sebou - živil psaním detektivek a hlavně rozhlasových her. Nikdy je ovšem nebral na lehkou váhu a později si stěžoval, jak uvádí autor jeho monografie Heinrich Goertz, že jim nebyla věnována dostatečná pozornost a že neprávem zůstávají ve stínu jeho próz a divadelních dramat. Ve čtvrtek 12. července od 20.00 připomene Český rozhlas 3 Vltava Dürrenmattovu rozhlasovou hru Porucha z roku 1955.

Jaký význam měla v kontextu Dürrenmattovy tvorby rozhlasová hra (z těch nejznámějších jmenujme alespoň Dvojníka, Noční rozhovor nebo Herkula a Augiášův chlév), lze dobře dokumentovat právě na Poruše (Die Panne). Autor ji napsal v roce 1955 a poprvé byla vysílána v lednu 1956 stanicí Bayerischer Rundfunk. K příběhu obchodníka Alfredo Trapse, který se kvůli poruše svého auta stane náhodným účastníkem vybrané večeře čtyř důchodců, znenáhlu se měnící v soudní proces s ním, se autor vrátil ještě třikrát: v roce 1956 jej zpracoval jako povídku (česky vyšla pod názvem Malér), o rok později jako televizní hru a v roce 1979 jako divadelní komedii.

Po odvysílání najdete hru k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.

I když je zajímavé srovnávat třeba nuance tónu, jímž je Trapsův příběh v odlišných žánrech traktován, a zvláště pak varianty „konců“ tohoto viníka odsouzeného k nejtěžšímu trestu, důvod, proč se Dürrenmatt k příběhu znovu a znovu vracel, bude tkvět spíše v tom, že v něm podal kvintesenci svých nejoblíbenějších motivů a témat: viny, spravedlnosti, trestu… Především v něm ale dokonale rozvinul dvojmotiv nehody-náhody, který je hybatelem i mnoha jiných jeho příběhů, kde přebírá roli, kterou v klasické dramatice plní „osud“.

Hra, rozvíjející absurdní situaci až k nejhlubším otázkám morálky a v komediálním rouše odhalující temné stíny pragmatického počínání průměrných občanů, našla v režiséru Josefu Henkem, který byl mistrem v odhalování významových podtextů a skrytých faset postav, kongeniálního interpreta. Jeho cizelérská práce s herci přivedla Bořivoje Navrátila v hlavní roli, stejně jako Josefa Kemra, Josefa Patočku, Martina Růžka a Soběslava Sejka v postavách hledačů a vykonavatelů spravedlnosti k výkonům, jež právem inscenaci zařazují do zlatého fondu Českého rozhlasu.