Negativních dopady zavlečených invazních druhů

16. květen 2014

Mezinárodní tým vědců, včetně českých biologů, vytvořil hodnotící systém, který na šestibodové stupnici určuje závažnost dopadů nepůvodních, zavlečených druhů na místní rostliny a živočichy – a tento systém by mohl sloužit k účinnější ochraně přírody.

Obchodování, cestování, chovatelství a pěstování různých exotických zvířat či květin a podobně – to vše v dnešní společnosti vede k rozšiřování rostlinných a živočišných druhů – ať už úmyslné, nebo náhodné – mimo oblasti jejich přirozeného rozšíření.

Na nových působištích se rostlinné a živočišné druhy střetávají s tamní faunou a flórou – a mnohdy má na ně velmi nepříznivý dopad. Odborníci v takovém případě hovoří o invazních druzích. Mezinárodní tým odborníků, ve kterém byli i vědci z Botanického ústavu Akademie věd v Průhonicích, navrhli hodnotící systém, který klasifikuje invazní, zavlečené druhy podle typu a závažnosti jejich dopadu neboli impaktu na místní prostředí. Jejich práci uveřejňuje prestižní časopis PLOS Biology.

autoři: Jana Olivová , Karel Kratochvíl
Spustit audio