Nechte si zdát „české sny“. Vychází první svazek Spisů Vladimíra Macury

4. listopad 2015

Svazek s názvem Znamení zrodu a české sny zahajuje sedmisvazkovou edici Vybraných spisů Vladimíra Macury, literárního historika a teoretika, sémiotika, překladatele a beletristy. První svazek představuje badatelské dílo, zasvěcené českému 19. století.

Kniha obsahuje třetí vydání klíčové monografie Znamení zrodu, v níž je sémioticko-kulturologické analýze podrobeno národní obrození. Interpretace kultury jako znakového systému je východiskem souboru studií a popularizačních textů Český sen v druhé části svazku doplněného o další studie, doposud publikované pouze časopisecky či ve sbornících.

Vladimír Macura (1945-1999) nepochybně patří k nejvýraznějším a nejinspirativnějším osobnostem české literární vědy. Byl však také výrazným spisovatelem a pozoruhodným člověkem. Historik Jiří Rak v Doslovu prvního svazku spisů připomíná, že Vladimír Macura by osobností, jejíž vědecké dílo se vzpírá ˇškatulkování“. Že jednoznačně „zařadit“ nelze ani jeho ostatní literární tvorbu, potvrzuje Kateřina Piorecká: „Možná sám se cítil spíše prozaikem, nežli vědcem, rozhodně ale byl otevřený i dalším proudům v humanitních vědách a sémiotice, analyzoval nejen české 19. století v knize Znamení zrodu, ale i okamžiky zlomu nebo počátky určitých sociálních změn, které zasáhly celou společnost.“

Spustit audio