Nebe plné dýmu. Sebevražda vrchního četnického strážmistra Karla Kněze jako předzvěst ležácké tragédie

25. červen 2020

Ležáky. Odboj, zrada, genocida. Obyvatelé popraveni, děti deportovány do vyhlazovacího tábora Chelmno. Přesto několik svědků přežilo. Poslechněte si jejich vzpomínky.

Ležáky bývaly před válkou docela nenápadnou osadou „zastrčenou“ v údolní jizvě na okraji Vysočiny, mezi Železnými horami a Žďárskými vrchy. Osm chalup, mlýn, několik lomů v blízkém okolí, potok, cesty, pěšiny a lesy.

Této venkovské zapadlosti a především statečnosti nájemce jednoho z lomů Jindřicha Vaška využil v prvních měsících roku 1942 radiotelegrafista paraskupiny Silver A Jiří Potůček a vysílal odtud depeše do Londýna.

Vyhlazená obec Ležáky, nejviditelnejší výsledek pardubického gestapa

Zradou Karla Čurdy však došlo k roztržení do té doby kompaktní odbojové sítě na Pardubicku a 24. června 1942 byly Ležáky v rámci nacistické genocidy českého obyvatelstva a za pomoc paraskupině Silver A vypáleny a zničeny, obyvatelé popraveni a děti deportovány do vyhlazovacího tábora Chelmno.

Pouze sestry Šťulíkovy byly určeny k poněmčení a válku přežily. A s nimi i několik mužů, kteří v tu dobu pracovali jako totálně nasazení v Německu, a mlynářský učeň Jan Pavliš.

U ležáckého rybníku teď chytají ryby dva chlápci v maskáčích. Před výčepem u muzea se turista na kole pře o kvalitu piva. A kamenné základy vypálených domů v ležácké stráni připomínají ústa vyceněná do nebe.

Ležáky

Kdesi zahlédnutá fotografie četnického strážmistra Karla Kněze (1899–1942), důležitého člena místní odbojové sítě. Jeho usměvavá tvář a krátká informace, že v zoufalství před zatčením gestapem spáchal sebevraždu, aby tím zachránil nejen manželku a dvě malé děti, ale i další odbojáře, se staly zvláštní pobídkou pátrat v ležácké krajině a archivech po pamětnících a pokusit se zpřítomnit pozapomenuté jméno nesmírně obětavého vlastence, nahlédnout jeho osobní drama.

Očitá svědectví

Podařilo se natočit jak svědectví syna Karla Kněze, tak i svědka posledních minut odbojářova života Josefa Doležala a vzpomínky dalších 10 pamětníků. Vznikl tak dokument nazvaný Nebe plné dýmu s podtitulkem Sebevražda vrchního četnického strážmistra Karla Kněze jako předzvěst ležácké tragédie.

Data, několik jmen a ležácká kapitola v učebnici protinacistického odporu se díky paměti a rozhlasovému mikrofonu stávají živým dramatem, vrhajícím stín do našich dnů.

autor: Miloš Doležal
Spustit audio