Nauka úcty k životu Alberta Schweitzera a náš svět

03202667.jpeg
03202667.jpeg
Jméno Albert Schweitzer je spojeno s mnoha obory, v nichž ve svém devadesátiletém životě vynikal. Je znám jako lékař, který vybudoval nemocnici v Lambaréné, jako obdivovatel a znalec díla Johanna Sebastiana Bacha (napsal o něm obsáhlé knihy), jako varhaník, který svými koncerty vydělával na stavbu nemocnice a jako teolog a nositel Nobelovy Ceny míru.

Jeho činnost byla oceňována mj. čestnými doktoráty světových univerzit. Často je zmiňován v souvislosti s dalšími dvěma mimořádnými osobnostmi – Gándhím a Matkou Terezou.

Schweitzerova „nauka úcty k životu“, světový názor, který formuloval před 100 lety, byla inspirací pro vltavský Páteční večer. V jeho průběhu zazní citace z Schweitzerových myšlenek v interpretaci bude Josefa Somra.

O Schweitzerově nauce úcty k životu a o Schweitzerově odkazu našemu světu budou hovořit: lékař Jan Trachta, kameraman Svatopluk Malý, historik umění Jaromír Zemina, varhaník Jaroslav Tůma a molekulární biolog, katolický kněz a přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Vácha. Páteční večer připravila Eva Ocisková.