Nahlédněte do obnaženého srdce Charlese Baudelaira. Dvousetleté výročí básníka připomeneme premiérovou četbou i novým překladem

Jsou to přesně dvě stovky let, co se narodil, a přesto jeho jméno i dnes zná snad každý. Prokletý básník Charles Baudelaire za sebou nechal řadu textů. Některé z nich teď připomínáme na Vltavě.

Tím nejvýraznějším zůstává básnická sbírka Květy zla, která vyšla v roce 1857. O zcela nový překlad tohoto zásadního díla požádali tvůrci pořadu Souzvuk Jiřího Pelána. Nabídneme tak nejaktuálnější možnou podobu Baudelairových veršů s poučeným úvodem překladatele, v podání Luboše Veselého a Kamila Halbicha.

Program

 • 9. 4.
  13.30 Povídka
  Charles Baudelaire: Mladý čaroděj

 • Od 10. 4.
  18.30 Četba na pokračování
  Théophile Gautier: Charles Baudelaire /PREMIÉRA/

 • 10. 4.
  8.05 Esej
  Charles Baudelaire: Důvěrné deníky

 • 12. 4.
  22.00 Souzvuk
  Charles Baudelaire: Květy zla /PREMIÉRA/

 • 17. 4.
  8.05 Esej
  Charles Baudelaire: Počestné hry a romány

Právě svazek Květy zla věnoval autor básníkovi a prozaikovi Théophilu Gautierovi. O tom, kdy Gautier se Baudelairem poprvé setkal, panují dodnes pochyby. Jisté však je, že právě on o svém příteli později sepsal první rozsáhlou životopisnou a kritickou studii. Vyšla v prosinci roku 1868 jako předmluva I. svazku Sebraného díla Charlese Baudelaira. Šestidílnou četbu na pokračování z překladu Otokara Levého vysíláme na Vltavě v premiéře a interpretaci Aleše Procházky.

Charles Baudelaire: Květy zla

Baudelaire ovšem nebyl výhradně básník, což dokazuje třeba jeho méně známá povídka Mladý čaroděj. Co všechno se podařilo archeologům nalézt poblíž Pompejí? Nejen sochy a fresky, ale také několik svitků, které odhalují dávný příběh. Vyprávět ho bude Miroslav Rataj.

A opomenout nelze ani autorovu esejistickou tvorbu. Hned po dvě soboty tak Vltava zařazuje právě jeho eseje. Jednou to bude výňatek z autorových Důvěrných deníků, podruhé pak Počestné hry a romány, text, který odkrývá pokrytectví francouzské společnosti 19. století ve vztahu k umění.

Klára Fleyberková

Nejnovější články