Nacistický pozdrav v kontrastu s palcem nahoře. Ján Triaška popisuje situaci ve střední Evropě pomocí gest

29. leden 2019

Možná už jste si všimli, že na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše v Praze jsou vystavené obrazy kontrastních gest ruky. Jsou dílem umělce Jána Triašky, který žije v Bratislavě a působí jako vedoucí Katedry malby na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici.

Výstava nazvaná Live Long and Prosper ve venkovní Artwall Gallery je součástí série nazvané Studie ruky, která vznikla z potřeby Jána Triašky reagovat na politickou a společenskou situaci ve střední Evropě a na pnutí mezi jednotlivými skupinami ve společnosti. Gesta rukou s protikladnými významy vyjadřují různé ideologické, ale i obecně lidské postoje a přístupy.

Live Long and Prosper

„Uvažoval jsem nad tím, jak vyjádřit otázky, o kterých přemýšlím a které se týkají společenské situace ve střední Evropě. Pak přišel nápad udělat to pomocí neverbální komunikace, a to prostřednictvím studie ruky. Celá série se realizovala původně jako nástěnná malba. Jedna podmalba je dělaná šedou barvou, a druhá - kontrastní je dělaná černým a akrylem,“ říká Ján Triaška.

Live Long and Prosper

Série znázorňuje symboly, které jsou fenomény dnešní doby. Na každém z výstavních panelů se vždy překrývají dvě kresby s protikladným významem: nenávistné gesto s gestem schválení, křesťanství a budhismus, nacistický pozdrav se symbolem palce nahoru.

Výstavu je možno si prohlédnout do 14. března v Praze.

Spustit audio