Na Václava Havla a jeho Pižďuchy vzpomíná Iva Pecháčková

Václav Havel

„Když potřebuje pižďuch někomu pomoci, například když chce, aby jeho neteř, která neumí říkat hlásky B, D, F, G, H, M, N, R, S a Z, udělali učitelkou mluvení, vezme telefon a zavolá jinému pižďuchovi, který rozhoduje o tom, kdo bude učit mluvení, a ten to zařídí.“

Telefonem pižďuch všechno řídí a telefonem je sám řízen, telefonem radí a telefonem přijímá rady, telefonem pomáhá jiným pižďuchům a telefonem pomáhají jiní pižďuchové jemu,“ píše Václav Havel ve svém jediném textu určeným dětem nazvaným stručně a výstižně Pižďuchové.

I v něm ale především vyjadřuje morální apel; jde totiž o podobenství, které varuje před lidmi zlé vůle a bezpáteřními prospěcháři. Z hlediska klasických žánrů dětské literatury se ale jedná spíše o schválnost či poťouchlost. Text z roku 1974 vydalo v roce 2003 s ilustracemi Jiřího Sopka nakladatelství Meander v edici Modrý slon.

Ivana Myšková si s nakladatelkou Ivou Pecháčkovou povídala o okolnostech vzniku knižních Pižďuchů.

Závěrem vás upozorňujeme na digitální archiv mnoha textů Václava Havla, který najdete na webových stránkách Knihovny Václava Havla, včetně Pižďuchů.