Na sever! s Janem Burianem tentokrát na Alandské ostrovy

10. březen 2012
02577461.jpeg

Po celý Severský rok, každý všední den zve písničkář Jan Burian posluchače Vltavy za skandinávskými hudebníky, básníky a spisovateli. V tomto týdnu se vypraví za příběhy z Alandských ostrovů.

Na ostrovech žijí nejen rybáři a námořníci, ale i různé umělecky založené i výkonné osoby a osobnosti, spisovatelé, básníci, velice zvláštní malíři. Hudba Alandských ostrovů je prý podobná estonské, což asi těžko posoudíme, i když ji během celého pětidílného cyklu Důvěrných sdělení budeme poslouchat.

Alandské ostrovy jsou, když jejich název přeložíme, „krajinou ve vodě.“ Je to celkem 6 500 ostrovů v Baltském moři mezi Finskem a Švédskem, z nichž ovšem jen některé jsou obydlené. Jejich obyvatelé jsou do té míry autonomní, že ačkoliv jsou občany Švédska, vše úřední jim musí vláda nechat přeložit do finštiny.