Na okraj jednoho vyprávění

16. duben 2002

Spisovatel a výtvarník Ivan Matoušek patří k autorům, kteří svým dosavadním dílem, ale především pak prózami Nové lázně a Ego dokázali strhnout pozornost čtenářů i odborného publika.

Počátky jeho tvorby sahají hluboko do let osmdesátých, kdy ji měli možnost poznat čtenáři samizdatu. Na sklonku minulého roku nakladatelství Triáda vydalo jeho románový opus Spas, který svými takřka sedmi sty stranami představuje jedno z nejrozsáhlejších děl české literatury posledních let.

Monumentální podobenství každodenního života v Matouškově podání připomíná labyrint, ve kterém se zorientovat nepatří ke snadným úkolům. V textu, ve kterém je konfrontována hlavní postava Sírius Demek se svým okolím, sledujeme osudy jeho manželky, milenky, dětí a hrdiny samotného. Jsme svědky střetu až příliš přecitlivělého vnitřního světa hrdiny se světem okolním. Místo dialogu sledujeme dva s obtížemi se prolínající světy plné nepochopení a odcizení. Demkovi by příslušela role pozorovatele, který se na tomto dění nemusí spolupodílet. Namísto toho je hlavním aktérem.

Komplikovaný příběh skládající se z nejrůznějších střípků a odboček v mnohém připomíná donekonečna se rozpíjející příběhy telenovel. Je to sice v mnohém kulhající přirovnání, ale snad dostatečně ilustruje vyčerpávající styl Matouškova vyprávění. Příběhy symbolicky pojmenovaných postav vytvářejí nepřehledný propletenec mezilidských vztahů, který není lehké sledovat. Pokud bylo autorovým záměrem zachytit chaos a dezorientovanost současnosti, pak se mu to zcela jistě podařilo.

Ale až příliš nereálně a vykonstruovaně působí takto Matouškem popsaný svět. Ani ne tak kvůli zachyceným událostem, jako například služební cesty, vzájemná nevěra, sraz bývalých spolužáků, ale spíše kvůli způsobu, kterým je vše zachyceno. Tyto všední příhody a události patří k životu, do reálného světa každého z nás, ale nepůsobí tak odtažitě a cize. K celkově křečovitému vyznění románové konstrukce přispívá i chování jednotlivých postav.

Pokud ale patříte k příznivcům literatury, ve které hrdina svádí boj se všemi, s okolím i se sebou samým, a stále se mu nedostává pochopení, pak by právě tato kniha mohla být určena vám. Přes všechny výše zmíněné výhrady se jedná o knihu zneklidňující, neboť odmyslíme-li si přemrštěnou stylizaci, pak jsou zde mnohé pasáže, které až příliš odpovídají scénkám z našich životů. A tak třeba už jenom to může být důvodem, proč se touto knihou prokousat.

autor: Pavel Kotrla
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.