Můj život s Komenským. Je v současném labyrintu světa prostor pro ráj srdce?

23. září 2021

Jan Amos Komenský včera a dnes. Auditivní sonda zkoumající život a myšlenky českého filosofa a pedagoga světového formátu v kontextu doby barokní s přesahem k dnešku. Pohlceni labyrintem našeho současného dění hledají autoři dokumentu odpovědi na otázky, které hýbaly lidskými nitry po věky věků.

Pohlceni labyrintem našeho současného dění hledají autoři dokumentu Vanda Melicharová a Miroslav Buriánek odpovědi na otázky, které hýbaly lidskými nitry po věky věků. V dokumentu představí životy nazírané očima lidí, jejichž hlavním profesním zájmem nebo inspirací je dílo a osudy J. A. Komenského.  

Jak žijí lidé respektující odkaz Komenského díla? Je v současném labyrintu světa prostor pro ráj srdce? Autoři dokumentu se ptali komeniologa Vladimíra Urbánka, filozofky Anny Hogen, ředitele základní školy Tomáše Komrska, lektorky anglického jazyka a zpěvačky skupiny Tichá dohoda Zuzany Vintrové, bývalého středoškolského profesora, jedenadevadesátiletého Ladislava Laška a hudebního skladatele, muzikanta Jaroslava Krčka.

Dokument je auditivní sondou zkoumající život a myšlenky českého filozofa a pedagoga světového formátu v kontextu doby barokní s přesahem k dnešku. Aktualizace odkazu jeho působení prizmatem současnosti. Autoři  dokumentu si kladou otázku, zdali cesta srdce v roce 2021 je to samé, co v době baroka, a je-li dílo Jana Amose Komenského, muže víry a naděje, stále aktuální.

autoři: MgA. Miroslav Buriánek , Vanda Melicharová
Spustit audio