Můj obraz – z depozitáře vybrali zaměstnanci KÚSK

3. leden 2013
02346618.png

Do depozitářů Galerie středočeského kraje – GASKu – nám dává v bývalé Jezuitské koleji v Kutné Hoře nahlédnout výstava nazvaná „Můj obraz“.

Je to výstava svým způsobem zvláštní protože obrazy pro ni nevybírali odborníci – věci znalí kurátoři a historici umění – ale lidé, kteří s výtvarným uměním nemají profesně nic společného – v tomto případě zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje.

02799507.jpeg

A tak tu vedle sebe můžeme vidět obrazy, které by vedle sebe nebo na stejném místě asi nikdy nevisely. Třeba meditativní obraz Václava Boštíka a obraz „Čtoucí sv. Jeroným“ od francouzského malíře 18. století či krajinu Otakara Nejedlého „V listnatém lese“ z roku 1901 a obraz současného malíře Richarda Konvičky „Černá bohyně“ z roku 1989.

Jak se projekt „Můj obraz“ ve Středočeské galerii rodil, na to se Karel Oujezdský zeptal kurátorky GASKu Veroniky Marešové.

Výstava „Můj obraz – z depozitáře vybrali zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje“ potrvá v Jezuitské koleji v Kutné Hoře až do 1. března.

Z dalších výstav, které jsou v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře k vidění, bychom rádi upozornili na velkou retrospektivní výstavu obrazů a kreseb malíře Ivana Sobotky, dále na výstavu „Paralelní historie“, která sleduje vývoj výtvarného umění v Ústí nad Labem od roku 1990 až po současnost, a výstavu neznámých kreseb malíře, kreslíře a grafika Roberta Piesena nazvanou „Les“.