Můj jediný, drahý a laskavý příteli... Ratibořická „paní kněžna“ a její osudoví muži

27. listopad 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Josef Grassi: Kateřina Vilemína Zaháňská (v roce 1799)

Klemens Metternich a Frederik Lamb byli adresáty dopisů, které nám umožní nahlédnout do soukromého života jedné z nejoslnivějších dam své doby – vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské. Poslouchejte on-line týden po odvysílání.

Její krásná korespondence s Metternichem je známá, dopisy F. Lambovi byly teprve nedávno objeveny v dosud uzavřené pozůstalosti v Anglii. Jaký byl život dámy, která vstoupila do všeobecného povědomí jako lidumilná a spravedlivá „paní kněžna“ z Babičky Boženy Němcové? Pořad připravila Hana Soukupová s historičkou Helenou Sobkovou a s pracovnicí Britské knihovny v Londýně Děvanou Pavlíkovou, objevitelkou dosud neznámých dopisů F. Lambovi.

Autorka Babičky obestřela postavu Kateřiny Zaháňské lehkým smutkem, který nedokáží rozptýlit ani blahobyt a přepych, ani společnost milé schovanky. Celé generace badatelů i čtenářů se pak ptaly, nakolik románová hrdinka odpovídá skutečné Kateřině Vilemíně, jedné z nejoslnivějších žen své doby. Skutečnost, že si tato velká dáma povšimla Barunky, dcery svého kočího, chtěla jí poskytnout vzdělání a zajímala se o její osud, pak dala podnět k mnoha fantastickým domněnkám.

Dnes už je jisté, že Barunka nebyla dcerou vévodkyně Zaháňské a Klemense Metternicha, jak se o tom jeden čas spekulovalo. K tomu, abychom si udělali pravdivější obrázek o osobním životě Kateřiny Vilemíny, přispěly v novější době objevy její korespondence. V roce 1949 našla Maria Ullrychová na zámku Kynžvart rozsáhlou sbírku dopisů, které si vévodkyně a kníže Metternich vyměnili v letech 1813–1815. Česky vyšly až v roce 1997. Další pozoruhodné dopisy objevila nedávno pracovnice Britské knihovny v Londýně Děvana Pavlíková v dlouho uzavřené pozůstalosti anglického diplomata Frederika Lamba. Odpočívaly tu Kateřininy milostné listy adresované Lambovi v letech 1814–1815, svědectví její vášnivé lásky i velkého zklamání.

Životem Kateřiny Zaháňské prošlo mnoho mužů. Současníci oceňovali nejen půvab zámožné a samostatné šlechtičny, ale také její inteligenci a bystrý úsudek. Jak však vycítila Božena Němcová, osud krásné vévodkyně nebyl bez temných stínů, které ji trápily až do konce života.

autor: Hana Soukupová
Spustit audio