Motocykl Just bike pro expozici Národní galerie

30. prosinec 2010

Jedním z podstatných mecenášů Národní galerie v Praze je už od roku 2005 společnost SYNOT TIP. Díky její pomoci se průběžně daří realizovat zajímavé výstavní projekty a podílí se také na akviziční politice naší první galerijní instituce.

Od minulého týdne je stálá expozice Sbírky moderního a současného umění Národní galerie ve druhém patře Veletržního paláce obohacena o netradiční vánoční dar – originální motocykl Just bike. Jak je společnost Synot Tip se spoluprací s Národní galerií spokojena a co jí přináší, na to se Karel Oujezdský nejprve zeptal jejího výkonného ředitele Petra Mikošky. V příspěvku dále hovoří konstruktér motocyklů a ortopéd Václav Vávra z firmy VAV-Tuning a generální ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák.

Motockl Just bike můžete vidět ve stálé expozici Sbírky moderního a současného umění Národní galerie ve druhém patře Veletržního paláce v Praze 7-Holešovicích.

Spustit audio